Bericht

Hoe ontwerpen we IT achter een nieuw energiesysteem? Laadt Tesla eerst?

Geplaatst op 9 oktober 2023, 13:14 uur
Illustration

Wat zijn de Ontwerpprincipes voor het digitale systeem dat lokaal het energiesysteem aanstuurt ? De club van Wageningen boog zich hierover. Mag een Tesla rijder eerst laden, voor de elektrische Peugeot? Of is het eerlijk, wie het eerst komt, het eerst pompt?


“Een digitaal systeem dat lokaal het energiesysteem aanstuurt streeft naar energetisch de beste oplossing door lokaal gelijktijdig vraag en aanbod te matchen en opwek, opslag en conversie op elkaar af te stemmen zodat transport geminimaliseerd wordt en er maximaal gebruik van lokale duurzame bronnen wordt gemaakt.” 

DIt zijn 6 criteria daarbij: 


1. Lokale belangen worden democratisch afgewogen 

De zeggenschap over aansturing is democratisch geborgd zodat de lokale belangen goed afgewogen worden. Denk bijvoorbeeld aan lokale marktplaatsregels. 

2. Controleerbaarheid en toetsing 

De systemen en de governance (inclusief rollen en verantwoordelijkheden) zijn transparant, toegankelijk, begrijpelijk en controleerbaar zodat getoetst kan worden of de democratisch gemaakte afspraken geborgd zijn. 

3. Het is energetisch én digitaal betrouwbaar en veilig 

Het borgt de kaders die de netbeheerder stelt vanuit het energienetwerk en voldoet aan cyber security eisen zodat de kritische infrastructuur niet in gevaar komt. 
4. Toekomstbestendigheid en voorkomen van vendor lock in 

Het maakt gebruik van open standaarden zodat onderdelen van het systeem vervangen kunnen worden, het toekomstbestendig is en vendor lock in voorkomt. 

5. Borgen van privacy en data opslaan bij de bron 

Het slaat noodzakelijke data zo dicht mogelijk bij de bron op en geeft de gebruiker regie zodat we privacy borgen en redundantie voorkomen. 

6. Maximale weerbaarheid en minimale CO2 belasting 

Intelligentie is zo veel mogelijk aan de randen van het lokale energiesysteem ingebouwd zodat er minimaal dataverkeer en rekenkracht van datacenters nodig is en het systeem weerbaar is en een minimale CO2 belasting heeft. 

Documenten
Deel dit: