Bericht

Hoera! Energie in Amsterdam. Officiële start van Operatie Samen.

Geplaatst op 26 oktober 2023, 19:46 uur
Illustration

Op de 748e verjaardag van Amsterdam is de expo Hoera! Energie in Amsterdam geopend in het Olympisch Stadion. De expo geeft de cijfers weer van het energiegebruik van de stad, de plannen in de stad en hoe je kan meedoen. De laatste cijfers van het CBS zijn veelbelovend. Amsterdammers hebben wéér meer energie schoon opgewekt. En de ambities van de gemeente, bewoners en bedrijven zijn groot. Onder de titel Operatie Samen slaan deze drie partijen op de verjaardag van de stad de coöperatieve weg in om de helft minder energie te gebruiken én om de rest schoon op te wekken, met alle Amsterdammers.

De helft besparen, de rest schoon
Door de Operatie Samen wordt het gemeenschappelijke einddoel sneller haalbaar: Amsterdam koploper schone energie. Hoe? De helft eraf en de andere helft schoon! Door de jaren heen heeft zich al een enorme groep verzameld rond dit doel – zo'n duizend koplopers, een kleine dertig energiecoöperaties, vijftien hubs en vele jongeren, partners en netwerken verbinden tiendduizenden actieve Amsterdammers. In diverse projectteams werken mensen van overheid, bedrijfsleven en bewonersorganisaties samen aan gebouwen of gebieden op schone energie. Iedereen kan aansluiten! 

Win-win-win
Voormalig milieuminister Jacqueline Cramer, tevens voorzitter van de Raad van Toezicht van 02025, is groot pleitbezorger van de coöperatieve route: ‘Iedereen profiteert: Amsterdammers die bij een energierekening van meer dan honderd euro per maand de helft besparen, zien dat terug in hun portemonnee. En het bespaaradvies én het uitvoerende werk kan gedaan worden door iemand uit de buurt via een betaalde baan. Daarnaast werken we aan de klimaatdoelen van Parijs. En onze leefomgeving wordt schoner. En nog mooier: door lid te worden van een buurtcoöperatie kan je ook meedenken en beslissen waar bijvoorbeeld zonnepanelen komen.’ Kortom, de coöperatieve route naar een vaste lage energierekening loont dus direct, op vele fronten.  

Cadeau aan de jarige stad
Elk jaar op 27 oktober, de verjaardag van Amsterdam, presenteert 02025 de steeds hoopvollere cijfers op weg naar het cadeau van de Amsterdammers aan de straks 750 jarige stad. Dit jaar, op onze 748ste verjaardag vierden we dat extra feestelijk: met koffie, donuts en de opening van de expositie Hoera! Energie in Amsterdam. Het cadeau krijgt steeds meer vorm door de steeds intensievere samenwerking. Reeds tien procent van de energie is nu schoon, onder andere door een miljoen zonnepanelen op overheidsgebouwen, woningen en bedrijven. En er is tien procent energie bespaard met acties van Amsterdammers. Op naar de 50 procent minder en de andere 50 procent schoon!  

Foto: de feestelijke opening van de expo Hoera! Energie in Amsterdam. Met van links naar rechts Raphael Jankowski, Andrea van de Graaf, Kick Bader, Pauline Westendorp, Imme Wijnen, Erik Versnel, Benjamin Baks en Jacqueline Cramer. Foto's: Aukje van Bezeij. 

De persconferentie is terug te kijken via Insta @02025.nl

Deel dit: