Bericht

Waar slaan we overvloed op?

Geplaatst op 14 maart 2024, 13:56 uur

Heerlijk…de zon schijnt vandaag weer in overvloed. Wat doen we met deze rijkdom?

Hoe slaan we de enorme overvloed van zon de komende jaren op? RVO heeft de routekaart energieopslag (voorjaar 2023) geschreven. De Routekaart Energieopslag brengt in kaart welke acties ondernomen moeten worden om energieopslag te bevorderen, passend bij de verwachte rol ervan in het toekomstige energiesysteem, tot aan 2035 en daarna. In de Routekaart Energieopslag wordt gekeken naar alle vormen van energieopslag, onderverdeeld in elektriciteits-, moleculen- en warmteopslag. Grootse plannen dus om energie op te slaan. 

Kit Fitton stelde deze lijst, Electricity storage cheat sheet (UPDATED for 2024), samen met mogelijke technieken, hun rendement en voor- en nadelen.

Waar wij nu nieuwsgierig naar zijn is tweeledig: 

1. Waar kunnen de energiecoöperaties - ik denk bijvoorbeeld aan mijn aandeel in Zonstation 1: Reigersbos (amsterdamenergie.nl) zo dicht mogelijk in de buurt hun zonnestroom kwijt? Hoe doe je dat nog voordat het langs het elektriciteitsstation moet, zoals de gemeente de onderstations noemt.

2. Waar wordt in onze regio Amsterdam elektriciteitsopslag gerealiseerd de komende jaren? Wie weet welke plannen er al zijn? Weet jij er van of weet je wie het zou kunnen weten? Wie bouwt een elektrische boiler van 500 kW of 1 MW? Een grote warmtepomp? Een elektrolyzer? Waar is die info te vinden?  

Mail ons wat jij weet zodat we deze kennis en netwerk kunnen samenbrengen.

Deel dit: