Bericht

Woningstichtingen, gemeente en huurdersorganisaties: plannen t/m 2027

Geplaatst op 19 maart 2024, 17:26 uur
Illustration

Op de site van de AFWC staat dat op 15 maart 2024 een akkoord wat partijen voor vier jaar hebben ondertekend. Waaronder dus de verduurzaming van 30.000 woningen. Het label van woningen met de energielabels E, F en G zal naar minimaal Label D worden verhoogd (en ik dacht nog wel dat C het minimum was).  Benieuwd naar de uitwerking per deelplan-buurt want met nog maar 3-4 jaar te gaan moet het nu wel praktisch worden ingevuld. Een stukje uit de plannen plak ik hieronder. Het plan zelf blijkt bij doorklikken van 23 januari te dateren.

"Afspraken
1.1 In de periode 20242027 verbeteren en verduurzamen (waaronder isoleren) corporaties 27.000 tot 33.000 woningen, waarvan 13.500 tot 16.500 woningen met een EFGlabel.
1.2 Elke corporatie heeft afzonderlijk met de betreffende huurderskoepels en de gemeente jaarlijks een programmeringsgesprek, waarbij de corporatie toelichting geeft over hun programmering en planning. Dit zijn ambtelijke gesprekken om de samenwerking te bevorderen.
1.3 Corporaties, huurderskoepels en gemeente werken in 2024 met elkaar de kaders van een goed VvEproces uit waarbij ook de rol van huurders goed is opgenomen. Met deze kaders worden de VvE’s in staat gesteld om het gebouw te verbeteren en te verduurzamen.
We werken er samen aan om bij zoveel mogelijk VvE’s met EFGlabels een verduurzamings plan te initiëren. Dit is onderdeel van het programmeringsgesprek.
1.4 Bij vernieuwing en verbetering werken we volgens de Amsterdamse kaderafspraken. Gemeente, corporaties en huurderskoepels werken gezamenlijk aan de vernieuwing van deze afspraken, hierbij maken we ook afspraken over de werkwijze rondom redelijke voorstellen voor verduurzamingsmaatregelen (isolatie en aardgasvrij).
1.5 De gemeente werkt aan een Soortenmanagementplan voor de Wet natuur bescherming. In de tussentijd werken gemeente en corporaties gezamenlijk een werkwijze uit over hoe ze goed omgaan met de Wet natuurbescherming. Gemeente en corporaties werken samen om de processen en uitgangspunten voor welstand en erfgoed te verbeteren.
1.6 De gemeente en corporaties werken samen om woningen, die pas over twee jaar of later verbeterd worden en/of een hoog warmte verbruik hebben, te voorzien van energie besparende maatregelen of energieadvies en betrekken daarbij de huurderskoepels"

Deel dit: