Bericht

Heb je dit gelezen?

Geplaatst op 16 mei 2024, 09:56 uur

De Volkskrant kopte gisteren : "Tennet: zonder ingrijpen wordt de stroomvoorziening wankel in de winters vanaf 2032. 

De zekerheid dat er altijd stroom uit het stopcontact komt, wordt na 2030 een stuk kleiner, met name in de wintermaanden. Oorzaak: de vraag naar stroom stijgt, terwijl kolen- en gascentrales sluiten en hun opvolgers, windturbines en zonnepanelen, weersafhankelijk zijn."

Verderop lezen we: "Als er niets gebeurt, moet Nederland rekening houden met veertien uur per jaar waarin de elektriciteitsproductie niet opweegt tegen de vraag naar stroom. Dat is flink meer dan de geldende norm van maximaal vier uur. Om die zogenoemde leveringszekerheid op peil te houden, moet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) nu plannen maken."

14 uur onzekerheid over de levering van elektriciteit over een hele winterperiode? Toen wij dat lazen stelde ons dat gerust. We kunnen toch wel 14 uur, en niemand heeft het hier over 14 aaneengesloten uren, zonder stroom?

Verderop worden de door Tennet mogelijke oplossingen beschreven. Enorme oplossingen om de leveringszekerheid weer terug te brengen van 14 naar 4 uur. 

Onze vraag aan de Volkskrant: Klopt dit verhaal. Is er maar zo weinig uur een tekort? En zo ja, waarom dan zo'n grote kop die paniek zaait. Onze vraag aan Tennet: Is een jaarrond oplossing voor die 14 uur nodig? Kunnen we het niet kleiner maken door kleinere, lokale, veel goedkopere, oplossingen, op huishoudniveau en voor heel belangrijke objecten? Hoeveel plekken op de wereld hebben een leveringsonzekerheid van 14 uur? Dat moeten we toch kunnen oplossen?

De Volkskrant wijst ook al op een oplossing: "De markt zal waarschijnlijk wegen vinden om tekorten te bestrijden, bijvoorbeeld door hogere prijzen te hanteren bij schaarste, iets wat nu ook al gebeurt: stroom is aan het begin van de avond duurder dan midden op een lentedag, als er veel groene stroom is."

De markt is vraag en aanbod. Als we die samen goed weten te balanceren, met de Haven, industrieterreinen, ziekenhuizen, begraafplaatsen, Tata, en alle andere organisaties en bewoners, komen we wellicht een heel eind? 

Deel dit: