Bericht

Hoofdlijnenakkoord 2024

Geplaatst op 16 mei 2024, 12:11 uur

Vandaag werden de hoofdlijnen bekend voor een regeerakkoord. “Er worden juridische en financiële belemmeringen weggenomen voor een nieuwe derde sector”. Dat is fantastisch! Ach…deze regel staat bij coöperatief wonen! Hoe hard hoopten we op het serieus nemen van boer en burger bij het energievraagstuk! 

Nu gaan een paar centrales, die vadertje staat voor ons gaat bouwen, het vraagstuk oplossen? Volgens recente berekeningen van experts leveren nieuwe centrales nog geen dertigste op van de energiebehoefte in 2050. En ze kosten de staat veel meer dan nu in de begroting staat. 

Nee, de complexiteit van de energietransitie vraagt om slimme netwerken, waarin de energievraag van boer, burger en alle andere organisaties mede door coöperatieve organisaties wordt vervuld. Netwerken van overheid, markt en burgers benutten de intelligentie en de investeringskracht van 'boer en burger'. 

Dat we bezorgd zijn over onze toekomst, is gezien door de formerende partijen. De gestegen kosten van voedsel, wonen en energie raken ons allemaal. De oplossing volgens dit akkoord: “Medeoverheden worden vroegtijdig betrokken bij voorbereiding van beleid en wetgeving, grote opgaven zoals wonen, bestaanszekerheid en de energietransitie moeten in gezamenlijkheid worden opgepakt.” Maar waar staat dan in het plan de samenwerking met de coöperatieve beweging? Zoals de boeren van Windunie en de burgers van Energie Samen en al die andere prachtige initiatieven in het land die mee kunnen puzzelen aan de oplossing? Ze worden niet genoemd. Waarom wel bij wonen? De energieboer en -burger speelt nog geen enkele rol in dit akkoord. Alles blijft bij het oude: een centraal energiesysteem in handen van buitenlandse monopolisten. Ondanks de mooie intenties van energieonafhankelijkheid in de eerste alinea’s van het akkoord. 

We hebben hieronder het Hoofdlijnen akkoord toegevoegd en pagina 13 en 14 er uit gelicht omdat deze gaan over de energietransitie.
Wat vind jij? Laat het ons weten, via pauline@02025.nl! Dank, Pia en Pauline

Deel dit: