organisatie

De Nationale Energiecommissie

Netwerkorganisatie

Stel als energiedoel: In 2030 Nederland 100% fossielvrij


Wij, betrokken burgers, instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn al volop aan de slag voor een duurzame economie. Voorlopers, zowel individuele inwoners als innovatieve bedrijven in Nederland, zijn al volledig onafhankelijk van fossiele energie. Wij geloven dan ook dat Nederland in 2030 kan zijn overgestapt op 100% duurzame energie. Maar daar hebben we wel wat voor nodig:


een krachtige doelstelling: in 2030 Nederland op schone, eerlijke en veilige energie;
een krachtig verbond van overheid, bedrijfsleven, onderwijs, pensioenfondsen en burgernetwerken;
een onafhankelijk werk- en sturingsorgaan zoals de succesvolle Deltacommissie.
Wij zijn meer dan bereid onze kennis, ervaring en kracht in te zetten. Sterker nog, wij weten dat Nederland in 2030 overgestapt kan zijn op 100% duurzame energie.

Deel dit: