organisatie

Kroese&Kroese gezusters in communicatieconcepten

Onderneming

Marjo Kroese is betrokken bij participatieprojecten op gebied van windenergie en dak- en thuislozen en bij verschillende gemeentelijke projecten rond aardgasvrije wijken, soms beginnend met geanimeerde gesprekken met bewoners over hun energie- en warmtegebruik, die niet alleen bewoners maar ook de opdrachtgever nieuwe inzichten heeft gegeven. 


In allerlei situaties is het van belang dat bewoners mee kunnen denken over onderwerpen die invloed hebben op hun directe leefomgeving. Dat geldt helemaal voor de warmtransitieprocessen waarvoor we nu staan en waarbij bewoners vaak tot in hun huis iets van deze transitie zullen merken. Marjo werkt volgens een eigen mix van uitgangspunten van ‘Deep Democracy’ en sociocratische gespreksvoering, waarbij ook de meningen, twijfels en vragen van de minderheid gehoord en meegenomen worden in de ontwikkeling van een antwoord op of de oplossing van een vraagstuk. 


Hoe beter bewoners betrokken worden en er een appél wordt gedaan op een serieuze inbreng, hoe groter de kans van slagen van een project.


Verder hebben we jaren ervaring met het organiseren van conferenties rond duurzaamheidsvraagstukken en transities in de zorg. We nemen graag de hele organisatie op ons, inclusief conceptontwikkeling, vormgeving en begeleiding én de fondsenwerving als dat aan de orde is. 


Yvonne Kroese is binnen Kroese&Kroese degene die alles wat besproken, behandeld etc. moet worden, kan visualiseren, van flyers en boekjes tot en met de aankleding van een zaal, een tentoonstelling, de vormgeving van  (online en offline, 'fysieke') games  en animaties. Zie daarvoor ook Crispy clips.

Illustration
 
Deel dit: