Organisatie

BIPV Nederland

Vereniging / club, Netwerkorganisatie

Nederland is koploper op het gebied van Building Integrated PhotoVoltaics (BIPV), ofwel gebouw-geïntegreerde zonne-energie. BIPV combineert duurzame energieopwekking op een slimme manier met bouwfuncties en draagt daardoor bij aan de wens naar duurzame energieopwekking met behoud van esthetiek. BIPV kan worden toegepast in daken, gevels en glas.


BIPV is een nieuw en nog relatief onbekend marktsegment. Diverse bedrijven bieden inmiddels mooie BIPV-producten aan. Markt- en productbekendheid zijn nodig om de opschaling naar grote volumes mogelijk te maken. Een aantal ondernemers, kennisinstellingen en brancheorganisaties die actief zijn op het gebied van BIPV hebben de krachten gebundeld. Dit samenwerkingsverband heet BIPV Nederland en staat voor slim en mooi bouwen met zonne-energie.


Per 1 september 2018 is de Stichting BIPV Nederland formeel opgericht. Vanaf dat moment kunnen organisaties uit de gehele keten zich aansluiten als deelnemer. Heeft u interesse? Neem contact met ons op via info@bipvnederland.nl

Deel dit:
Contactpersonen van BIPV Nederland