organisatie

DuneWorks

Onderneming

DuneWorks is een onderzoeks-en adviesbureau dat zich richt op maatschappelijke vraagstukken rondom verduurzaming en duurzame innovaties, waarbij de eindgebruiker centraal staat. We hebben een klein en hecht team dat momenteel bestaat uit vijf werknemers, ieder met verschillende achtergronden en expertises. We zijn sociaal-wetenschappers, maar met de voeten in de klei. We combineren antropologie, technologie & maatschappij studies, politicologie, planologie, sociale geografie, met transitie en innovatiestudies. Onze invalshoek kijkt niet alleen naar het niveau van individuen en hun gedrag, maar is juist breder georiënteerd met aandacht voor de manier waarop de fysieke, technologische, politieke, institutionele en sociale omgeving van invloed is op innovatieprocessen en gedragsverandering.


We doen (gebruikers)onderzoek, we ontwerpen en begeleiden participatieve-, dialoog- en co-creatieprocessen. Door de combinatie van onderzoek en praktijkwerk kunnen we nieuwe inzichten en getoetste methoden in de praktijk inzetten, om vervolgens geleerde lessen ook weer terug te vertalen naar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.


Ons werkveld strekt zich uit van lokaal tot internationaal niveau. We werken samen met publieke en private partijen, niet-gouvernementele organisaties (NGOs), (duurzame) ondernemers, kennisorganisaties, burgerinitiatieven en burgers.


 

Deel dit: