Organisatie

W.E.N.S. - Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten

Netwerkorganisatie, Informele groep

De werkgroep Energie is onderdeel van het bredere initiatief van Duurzaamheidsambassadeurs in Amsterdam Nieuw-Sloten.


Op het gebied van duurzaamheid staat er voor ons allemaal, bewoners, bedrijfsleven & gemeente, veel te gebeuren op wijkniveau. Neem het thema “van aardgas af” of meer vogels, bloemen en bijen in de wijk. De duurzaamheidsambassadeurs van Nieuw Sloten hebben dan ook een eerste stap gezet in de communicatie en informatievoorziening over dit onderwerp richting de bewoners van Nieuw Sloten. De werkgroepen Energietransitie en Groen hebben als doel om iedereen in onze wijk te voorzien van de relevante informatie om zo individueel én collectief een weloverwogen keuze te kunnen maken. Daarom zullen we u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte proberen te houden, o.a. via een nieuwsbrief. Hierin zullen ook evenementen en bijeenkomsten worden aangekondigd of links naar andere initiatieven in & buiten de wijk.


Op onze website wens.amsterdam u meer informatie kunt vinden. Aankomende periode zal ook de werkgroep Groen een website krijgen. Met deze website willen we sneller en beter communiceren waar we mee bezig zijn en wat we gezamenlijk willen kunnen bereiken. Het geeft u ook de mogelijkheid om uw mening, ideeën en plannen te delen met andere bewoners in de wijk.

Illustration
 
Deel dit:
Contactpersonen van W.E.N.S. - Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten
Projecten van W.E.N.S. - Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten
Activiteiten in het verleden
2 berichten van W.E.N.S. - Werkgroep Energietransitie Nieuw Sloten