Organisatie

Tertium

Onderneming
Beschrijving

Tertium is een bureau voor strategische communicatie en participatie. Wij ondersteunen overheden, bedrijven en kennisinstellingen bij het aangaan van nieuwe interacties met bewoners, belanghebbenden of het publiek.