organisatie

De Groene Hub

Non-profit

De Groen Hub is een buurtgemeenschap die haar deuren wijd openzet voor iedereen die mee wil denken, of mee wil doen. Om samen Gaasperdam ‘gezond en duurzaam in de benen’ te krijgen stellen we bewoners van Gaasperdam centraal, en begint bij wat bewoners zelf beweegt om in actie te komen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van de bewoners zelf en de beweging ‘van binnenuit’ te versterken, leiden zorgen tot ideeën, ideeën tot plannen, plannen tot projecten, en projecten tot organisaties en bedrijvigheid. Op deze manier nemen bewoners het heft in eigen hand voor hun eigen problemen en oplossingen. Veel bewoners kunnen het niet alleen, maar willen het wel graag doen met mensen die zij kennen en vertrouwen. Deze bewoners hebben steun nodig van lokale organisaties en personen, die samen, schouder aan schouder, de wijk willen opbouwen. De Groene Hub biedt de ondersteuning op maat die nodig is om de ideeën van de bewoners te laten groeien tot een prachtig duurzaam project voor de wijk en haar bewoners

Deel dit: