organisatie

Participatie Coalitie Noord Holland

Non-profit, Netwerkorganisatie
Beschrijving

De ParticipatieCoalitie is een samenwerking tussen energiecoöperaties (via de landelijke koepel Energie Samen), de 12 Natuur- en Milieufederaties, LSA Bewoners en Buurkracht. Deze samenwerking is ontstaan tijdens de bekende ‘klimaattafel’ besprekingen waaruit het Klimaatakkoord is voortgekomen. Het werk van deze Participatiecoalitie moet natuurlijk vooral in de regio’s en gemeenten plaatsvinden. Want participatie doe je vanuit huis.

In Noord-Holland hebben VEINH (Vereniging Energie Initiatieven Noord Holland) en de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland de handen ineen geslagen om provinciaal vorm te geven aan de landelijke samenwerking. Landelijk is een zogenoemde Menukaart opgesteld, met daarin activiteiten die we als Participatiecoalitie kunnen uitvoeren.

 

Hoofddoelen van de ParticipatieCoalitie zijn:(1) daadwerkelijk ‘50% eigendom’ realiseren en (2) de participatie van de bevolking vergroten zodat de energietransitie echt voor en door bewoners wordt

Landelijke heeft de Participatie hier een webplek: https://departicipatiecoalitie.nl/. In Noord-Holland hebben we een simpele landingspagina me documenten en links gemaakt: www.participatiecoalitie-nh.nl


Contactpersonen van Participatie Coalitie Noord Holland
Personen verbonden aan Participatie Coalitie Noord Holland
Ik wil deelnemen