Organisatie

Zero House Solutions

Onderneming

Nederland zal de energievoorziening anders moeten vormgeven om mee te gaan in de mondiale energietransitie naar duurzame energie. Van de huidige energievraag is ongeveer dertig procent nodig voor het verwarmen van gebouwen en ruimten. Momenteel wordt dit nog vrijwel uitsluitend verzorgd door aardgasinstallaties. Uit onderzoek blijkt dat de warmte en koude uit oppervlaktewater water een substantiƫle bron van duurzame warmte kan zijn, als alternatief voor aardgas. Het lijkt bij uitstek geschikt voor verwarmen en koelen. We noemen dit thermische energie uit oppervlaktewater,Kortweg TEO.


De wateren om en rond Amsterdam geven voldoende mogelijkheid om deze warmte te benutten.


Zero House Solutions heeft de (gepatenteerde) mogelijkheden om de warmte uit het oppervlaktewater optimaal te benutten.

Deel dit:
Contactpersonen van Zero House Solutions