organisatie

Hogeschool van Amsterdam

Onderwijsinstellling
Beschrijving

Wij zijn de Hogeschool van Amsterdam. Of, beter nog, de Hogeschool van, voor, met en door Amsterdam.


Hogeschool
We zijn een hogeschool. En daarmee onderscheiden we ons ten opzichte van een universiteit, waar fundamentele kennis en onderzoek centraal staat, en ten opzichte van het mbo waar het aanleren van een vak centraal staat. Bij ons, als hogeschool, leiden wij mensen op voor een verantwoordelijke positie in de maatschappij en voor een beroep. De studenten zijn de voorlopers van nieuwe ontwikkelingen. De hbo’er is bij uitstek in staat om kennis van de praktijk en van de theorie in nauwe samenwerking met het beroepenveld en op basis van praktijkgericht onderzoek nieuwe inzichten en toepassingen te ontwikkelen.

Amsterdam
We zijn de Hogeschool van Amsterdam. Dat is de allermooiste stad van Nederland om een beroep te leren, om onderzoek te doen, om samenwerkingen aan te gaan, ook internationaal, en om nieuwe dingen tot stand te brengen. Want in welk vak je ook werkzaam bent, in Amsterdam zijn bedrijven en instellingen gevestigd die geweldige mogelijkheden bieden om nieuwe dingen tot stand te brengen die er écht toe doen. Daarbij gaat het vrijwel zonder uitzondering om complexe vraagstukken die vragen om interdisciplinaire samenwerking. Dat staat centraal bij de HvA. En daarom is de slogan van de hogeschool: ‘Creating Tomorrow’.
Wat betekent dit voor de profilering van de HvA?

HvA’ers werken continu samen met bedrijven, instellingen en bewoners in de regio Amsterdam aan oplossingen voor vraagstukken uit de stad. Studenten leren tijdens hun opleiding om niet alleen de vragen van nu maar ook die van de toekomst te kunnen beantwoorden. Dat vraagt om creativiteit en innovativiteit. In de uitingen mag dat zichtbaar worden door het (creatief) net even anders te doen. We staan midden in de (Amsterdamse) samenleving. De stad is onze campus en onze leeromgeving.


Contactpersonen van Hogeschool van Amsterdam