organisatie

Stichting Huurders Ymere Amsterdam

Non-profit

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is de belangenbehartiger van alle huurders van Ymere in Amsterdam. Wij ondersteunen bewonerscommissies en stimuleren huurders actief te worden en zich te verenigen. Want samen bereikt u meer en samen met u kunnen we meer. Onze bewonerscommissies vormen onze achterban. Samen vormen ze de raad van bewonerscommissies. Die raad wordt om instemming gevraagd over wat het bestuur van HYA doet en welke standpunten het bestuur inneemt. In jaarverslagen, beleids- en werkplannen wordt dat uitgelegd.

Deel dit:
Contactpersonen van Stichting Huurders Ymere Amsterdam