Organisatie

Ru Pare Community

Non-profit, Netwerkorganisatie

In de Ru Paré Community zijn onder andere gevestigd:
-sociale firma’s
-ngo’s
-instellingen
-zelforganisaties
-bewonersinitiatieven

De partners in de Ru Paré hebben een eigen programmering van spreekuren en groepsactiviteiten van, door en voor statushouders, waarbij ook ruimte is voor  vrouwenemancipatie, Ook is de Ru Paré bezig met leerwerkplaatsen in te richten, cultureel ondernemerschap, alsmede met belangenbehartiging. Samen realiseren deze partners ook een c ommunity programmering waarbij vooral aandacht is voor
-kunst en cultuur
-strijd tegen armoede en
-de dreigende tweedeling in de stad.
Door de Community worden initiatieven gesponsord met huisvesting en andere faciliteiten. Ook worden activiteiten gesponsord.


In de Ru Paré Community gelden drie principes.
Het eerste principe is dat van “wederkerigheid”. Iedereen die een beroep doet op de voorzieningen en faciliteiten van de Community geeft ook wat terug aan de Community.
Wederkerigheid is ook nauw verbonden met het tweede principe, namelijk dat in de Ru Paré niemand cliënt, klant of consument is. Iedereen die gebruik maakt van of deelneemt aan of initiatief neemt tot, is deelnemer of participant.
Het derde principe gaat ervan uit dat we niet alleen werken aan een gedeelde agenda maar ook aan gedeeld eigenaarschap en gedeeld burgerschap met als onderlegger gedeelde waarden.  1+1=3

Illustration
 
Deel dit: