Organisatie

SARA (Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam)

Non-profit

We staan samen voor een grote uitdaging: de energietransitie. Windenergie is een onmisbaar onderdeel van deze verandering, maar een substantieel aantal mensen maakt zich zorgen over de plaatsing en hinder van windmolens nabij bewoning en in natuur(gebieden).  


Daarom gaat de Gemeente Amsterdam in gesprek met belanghebbenden en betrokkenen. Met deze burgerparticipatie krijgen belanghebbenden meer informatie en inzicht in de besluitvorming rondom windmolens en windenergie. Ze kunnen advies en kritiek geven over de zoekgebieden en voorwaarden van het ontwikkelen van windenergie. Een van de groepen die adviseert en meedenkt over dit onderwerp is de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam, oftewel de SARA. De SARA bestaat uit lokale vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen met verschillende visies op windenergie binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. De SARA wordt gecoördineerd door de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland.  


Concreet geeft de SARA advies over de volgende thema's: participatie en zeggenschap, handhaving en monitoring, gezondheid (o.a. hinderbeleving), natuur (o.a. ecologie en landschap) en sociaaleconomische aspecten (o.a. externe veiligheid, energieopbrengst en lokaal eigendom).  

Deel dit:
Contactpersonen van SARA (Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam)