Organisatie

MeentCoop

Non-profit, Vereniging / club, Netwerkorganisatie

Wat is MeentCoop? En waarom is MeentCoop opgericht? En door wie? En waarom worden initiatieven gestempeld? 
Ons economisch en politiek systeem is in beweging. Het ontbreekt vaak aan een sociaal businessmodel want het richt zich op financiële waardecreatie. Tenslotte zijn het eigendom en dus ook de opbrengsten niet lokaal maar globaal. 
Dat kan anders. Organisaties met het stempel van MeentCoop werken in de Donut Economie. Wat dat is, dat lees je bij de Amsterdam Donut Coalitie, maar hier meer over het stempel voor energieinitiatieven.


Een initiatief krijgt het MeentCoop energiestempel als het in Groot Amsterdam werkt aan schone energie, minder energiegebruik, flexibel energiegebruik of opslag van eenrgie en
- werkt vanuit gedemocratiseerd eigendom en governance
- met een sociaal en regeneratief businessmodel
- en primair gericht bent op sociale en/of ecologische in plaats van financiële waardecreatie. 


Achtergrond informatie bij MeentCoop, met dank aan de oprichters, en dank aan Nienke Gaastra voor het redigeren.


MeentCoop voedt de lokale economie
Van Nieuw Sloten tot Banne Noord en van Gaasperdam tot Betondorp; in steeds meer Amsterdamse buurten organiseren bewoners hun eigen lokale economie. MeentCoop juicht dit uitbundig toe.


Amsterdammers onderhouden bijvoorbeeld samen een stadsmoestuin, bedenken de activiteitenagenda van het buurthuis, regelen de ouderenzorg of een taxidienst in de wijk, of restaurants beginnen gezamenlijk een delivery service. Ze zijn daarmee onderdeel van de economie van de stad.


Dat dit soort maatschappelijke initiatieven toeneemt, laat zien dat Amsterdammers zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt en er positief aan willen bijdragen. Dat is niet alleen fantastisch nieuws voor de sociale cohesie en de gemeenschapseconomie, het belooft ook wat voor de toekomst. Want wie iets zelf in de hand heeft, wil én kan zelf bedenken waar het naartoe gaat. 


Als Amsterdammers maatschappelijke en sociale vraagstukken gezamenlijk aanpakken, is er namelijk ook ruimte voor innovatie. Een voorbeeld? In steeds meer wijken worden energiecoöperaties opgericht. Alle coöperatieleden zijn de baas. Ze schaffen grote warmtepompen aan, leggen zonnepanelen; zo zorgen ze er samen voor dat er schone energie wordt opgewekt en dat de rekening betaalbaar blijft. Eventuele winst gaat terug naar de coöperatie. En dus niet naar aandeelhouders van een grote -steeds vaker buitenlandse - energieleverancier. 


Amsterdam heeft, kortom, alles in huis om voorop te lopen in de ontwikkeling van een stadsbrede gemeenschapseconomie. Dat verdient extra stimulans – reden waarom MeentCoop is opgericht, door initiatiefnemers uit verschillende domeinen. 
MeentCoop biedt een vruchtbare voedingsbodem voor coöperatieve ondernemingen, waarbij kennis, geld en netwerk gedeeld wordt bij financiering, technologie, bedrijfsvoering en ontwikkeling. MeentCoop nodigt alle Amsterdammers uit om mee te doen om de coöperatieve hoofdstad van Europa te worden. Opdat in 2035 minstens 35 procent van de Amsterdamse economie in gemeenschappelijke handen is en de stad als nooit tevoren bloeit.


Wie ziijn de oprichtende mensen en organisaties van MeentCoop (2023)?
Marleen Stikker, Sander van der Waal - Waag Futurelab
Thomas de Groot, Sophie Bloemen - Commons Network
Menno Houtstra - KasKantine
Pauline Westendorp - Coöperatie Oranje Energie | 02025
Deborah Tappi, Frank Jan de Graaf - HvA Center for Economic Transformation
Teun Gautier, Floor Ziegler - StadmakersCoöperatie
Emel Can, Hans Krikke - Stichting SW-SL, Ru Pare

Deel dit: