organisatie

Warme Reus, Energiecoöperatie Westelijke Eilanden

Bewonersinitiatief

Uiterlijk 2040 wil de Gemeente Amsterdam dat de hele stad van het gas af gaat. Wij, bewoners van de Westelijke Eilanden, willen die transitie duurzaam en betaalbaar realiseren voor alle inwoners en bedrijven in onze buurt. Daarom hebben bewoners uit de buurt in december 2022 de Warme Reus, Energiecoöperatie Westelijke Eilanden U.A. opgericht om gezamenlijk de warmtetransitie in onze buurt op onze voorwaarden uit te voeren.

Deel dit:
Contactpersonen van Warme Reus, Energiecoöperatie Westelijke Eilanden
Personen verbonden aan Warme Reus, Energiecoöperatie Westelijke Eilanden