Marcel Gort

Bewoner
Mijn expertise

Ik ben voorzitter van de energie coöperatie Onze Energie in Amsterdam Noord.


Onze Energie is een van de burger coöperaties die deel nemen in Amsterdam Wind.

Organisaties waaraan Marcel verbonden is