Marten Boekelo

Bewoner
Mijn werk en hobbies

Ik heb onderzoek gedaan aan Wageningen Universiteit over de onzekerheden die duurzaamheidsvernieuwingen in het energiesysteem met zich meebrengen, met name met de nieuwe rollen die burgers kunnen innemen. In het bijzonder heb ik een project in Nieuw-Amsterdam gevolgd waar geëxperimenteerd wordt met de mogelijkheden voor energieopslag op huishoudniveau.

Mijn omgeving

Mijn onderzoekservaring met burgerparticipatie zou ik graag willen inzetten om onze energietransitie zo rechtvaardig mogelijk te laten verlopen. Dat wil zeggen: zo breed mogelijk mensen betrekken bij het bedenken van oplossingen en besluitvorming en zorgen dat de baten van de transitie zoveel mogelijk mensen ook ten deel kunnen vallen. De transitie is een kans om het beste van de sociaal-democratie weer nieuwe vorm voor de toekomst te geven.