Persoon

Harald Schole

Bewoner, lid Ver. Buurtbehoud Weesperzijdestrook
Mijn werk en hobbies

Ik ben beeldend kunstenaar met een breed internationaal werkgebied. Mijn werkplaats is in Zaanstad, Maakgemeengemeenschap De Hoop (reis per fiets).


Voor Arti et Amicitiae verzorg ik de tentoonstellingen in de Sociëteit.


Op de Weesperzijde is samen met andere bewoners een ecologische buurttuin gerealiseerd.


Betaald werk: verkopen kunstwerken, opdrachten, advisering over kunst en cultuur, projecten en tentoonstellingen organiseren, schrijven over kunst.

Mijn omgeving

Meer dan dertig jaar geleden kwam ik hier wonen.


Eén van de eerste zaken waar ik als Weesperzijde-bewoner me mee ging bemoeien was de vernieuwing van de Amsteloevers. We kregen tekeningen van een Rambla aan de Amstel, een brede boulevard met vertier en ruimte voor kiosken, voorgeschoteld. Een natuurlijke oever met basaltstenen vond de ontwerper van ruimtelijke ordening hopeloos ouderwets en groen kost veel onderhoud. Opeens begint de buurt de vibreren, bewoners steken de koppen bij elkaar, gaan vergaderen en komen met alternatieven. De rijke natuurlijke oever is behouden en voor velen is het een lust om tussen de monumentale bomen langs de Amstel te wandelen.


We zijn nu twee bestemmingsplannen verder en het gebied voor groen dat op de kaart is aangegeven wordt blijvend verdedigd. Daar hebben actieve bewoners en de gezamenlijke bewonersverenigingen hard voor gevochten.


Veel bewoners omarmen het oude landschappelijke concept met de ‘groene vingers’ die tot in het hart van de stad reiken. In tegenstelling tot verharding en verstedelijking dat in sommige visies werd voorgesteld.

Mijn droom

De aandacht voor de eigen woonomgeving en het milieu genereerde tegelijk ook meer leefbaarheid, sociale contacten en samenhorigheid. Er zijn nu meerdere, door actieve bewoners onderhouden, buurttuinen en diverse bewonersinitiatieven die zich bezighouden met een veilige en meer duurzame buurt. Deze vrijwillige inzet tref je ook bij andere organisatoren, kunstenaars en medewerkers van het Weesperzijde Festival aan. Dit culturele festival - van, voor en door de buurt – bestaat al 25 jaar.


Op initiatief van de bewonersverenigingen werd al in 2009 in het ‘Principeprofiel Weesperzijde’, basis voor het nu in ontwikkeling zijnde Herinrichtingsplan, vastgelegd dat op termijn zoveel mogelijk het parkeren op de straat teruggedrongen zou moeten worden. Minder geparkeerde auto’s op straat biedt voetganger en fietser een veiligere en betere openbare ruimte. Om dat mogelijk te maken zal de gemeente de voorwaarden moet scheppen voor alternatieve parkeervoorzieningen en vervoersmogelijkheden. De min of meer toegezegde parkeergarage voor de buurt onder de nieuwbouw van de HvA wordt helaas niet gerealiseerd. Dan zou de hele Weesperzijde in één keer autovrij zijn!! 


De gemeente heeft de Weesperzijde tot fietsstraat gebombardeerd, voor bewoners blijft het een woonstraat. In de uitwerking van de plannen moet de keuze mogelijkheid duidelijker zijn. De flitsende vlugge fietsers, snorfietsen e.d. kunnen beter de Wibautstraat nemen en voor recreatie en om tot rust te komen - slow down – is de Weesperzijde.

Mijn expertise

Zie eerdere gegevens:


 


Onderhouden samen met medebewoners van de buurttuin, verbeteren van het groen, bijdragen aan een ecologisch lint langs de Amstel.


Verbeteren openbare inrichting van de buurt.


Communicatie via de buurtvereniging naar bewoners.


Onderzoek naar energietransitie ( ik beschouw me als een geïnteresseerde leek ).