Felix Wolf

Professional
Wie is Felix?

Ik werk in Den Haag; ik woon niet in Amsterdam (als student wel gewoond in Amsterdam, lang geleden)

Mijn werk en hobbies

Ik werk bij Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) aan participatie bij het Aardgasvrij maken van Wijken. Als onafhankelijk platform brengt het OFL de samenwerking tussen rijksoverheid, burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties verder. Vooral op onderwerpen die gaan over de fysieke leefomgeving –de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren.


Het OFL onderzoekt welke vormen van samenwerking tussen bewoners en andere partijen (participatie) in welke situatie het best bijdragen aan het aardgasvrij maken van bestaande bebouwing. Het OFL doet dit samen met belanghebbenden en betrokkenen uit de leefwereld (bewoners, maatschappelijk initiatiefnemers en organisaties, informele structuren) en systeemwereld (overheden, woningcorporaties, netbeheerders en andere formele systemen en structuren). Het OFL neemt hierbij het perspectief van de bewoner als uitgangspunt.


Voor meer informatie over onze activiteiten op het gebied van participatie bij aardgasvrij maken van wijken: volg deze link

Mijn mogelijkheden

Ik luister graag naar mensen die ervaring hebben met de participatie bij het aardgasvrij maken van hun woning, straat of wijk.  Ik kan voor  specifieke situaties niet zo veel betekenen maar ik kan wel ervaringen van mensen, o.a. in Amsterdam, combineren met ervaringen in andere steden en dorpen.  Ik ben dus vooral geinteresseerd in ervaringen die op meerdere plaatsen in Amsterdam voorkomen. Zo kan ik, namens het OFL, er achter komen wat er goed en fout gaat bij participatie en aardgasvrij maken van woningen, en wijken.  Die ervaringen geef ik/het OFL door aan het landelijk programma aardgasvrije wijken (PAW).