Project

De Knowledge Mile BIZ op weg naar schone energie

Geplaatst op 25 april 2018, 15:15 uur

Voor dit project vragen studenten van de Master Urban Management (MUM) aan de Knowledge Mile BIZ (KM BIZ) om deel te nemen aan een co-creatieproces om de ambities van de KM BIZ op het gebied van duurzaamheid te verkennen en concrete invulling te geven. In deze memo worden de context, de doelstelling, het resultaat en de gevraagde investeringen beschreven.

http://www.hva.nl/opleiding/master-urban-management/master-urban-management.html

De Knowledge Mile BIZ als koploper van de energietransitie
De Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) is opdrachtgever voor de studenten van de MUM om te onderzoeken hoe de KM doormiddel van een co-creatie proces koploper kan worden in de transitie naar schone energie binnen de gemeente Amsterdam. Duurzaamheidoplossingen zijn complex en de energietransitie in Nederland (zo ook in Amsterdam) gaat niet snel genoeg. Duurzaamheidsoplossingen kunnen voor de kennisinstituten, ondernemers en burgers op de KM schone lucht, energiezekerheid, kostenreductie, werkgelegenheid, kennisontwikkeling en opbouw van imago en reputatie betekenen.

Master of Urban Management
De studenten van de MUM hebben onderzocht hoe een versnelling in de energietransitie op de KM zou kunnen plaatsvinden. Hiervoor is er een Urban scan gemaakt om de huidige situatie en stakeholders van de KM in kaart te brengen. Daarnaast is onderzocht welke co-creatie processen effectief kunnen zijn op het gebied van energietransitie.

Duurzaamheidsambities in de KM BIZ
Uit de Urban scan blijkt dat de ondernemers op de KM het leveren van een bijdrage aan de energietransitie belangrijk vinden. Dit om verschillende redenen zoals kostenreductie, imago opbouw en klantbinding. Diverse ondernemers hebben reeds energie reducerende initiatieven en maatregelen genomen. Ook heeft de KM BIZ begin 2018 de ambitie uitgesproken om duurzaamheid als prioriteit op te nemen in hun doelstellingen. Het ontbreekt echter nog aan een concrete invulling van deze duurzaamheidsambitie. Uit het onderzoek van de MUM kwamen vier ingrediënten naar voren die belangrijk zijn voor het concreet maken van deze ambitie:

1.      Ondernemers willen zelf invloed kunnen uitoefenen, zich eigenaar voelen over de uitwerking van een duurzaamheidsambitie (anders komt een ondernemer niet in beweging).

2.      Er is een duidelijke focus nodig (door een doelbepaling weet de ondernemer waar hij naartoe werkt en wat het kan opleveren (winst, een goed gevoel, een duurzaam imago enz.)).

3.      Er is een sense of Urgency bij de ondernemers nodig (door het gevoel dat het echt nodig en nuttig is kan de ondernemer er iets voor over hebben zoals het doen van investeringen die niet direct meetbaar zijn in harde cijfers).

4.      Ondernemers worden graag ‘ontzorgd’ (Het ondernemerschap is al stressvol genoeg en het uitzoeken welke technische duurzaamheidsmaatregelen en financiële regelingen passend en haalbaar zijn dient eenvoudig te zijn).


 

Co-creëren; hoe doe je dat?
De mogelijkheden en problemen rondom de energietransitie zijn met elkaar verweven waardoor samenwerking cruciaal is. Alleen door samen te werken en nieuwe wegen te vinden zijn duurzame oplossingen te vinden. Co-creëren heeft tot doel iets nieuws te maken dat meer of beter is dan de afzonderlijke organisaties of mensen alleen zouden kunnen. De basis van co-creatie is een gelijkwaardige relatie en door te leren van elkaars praktijkervaringen. Het is een stap om van eigen belang naar gezamenlijk belang te stappen. De nieuwe relaties die er worden gevormd gaan zo van samenwerken naar samen creëren (Andringa, Lankreijer, Leenders van, & Reyn, 2012).

 

Toelichting

De Co-creatie bijeenkomst kan gehouden worden met minimaal 5 en maximaal 25 deelnemers. Om tot een zo hoog mogelijk opbrengst te komen is een mix van deelnemers nodig. We vragen de KM BIZ om de volgende investering te doen:

1.      Deelname van maximaal 15 verschillende ondernemers,

2.      Een tijdsinvestering van 3 uur, beschikbare data:

a.      23 mei 2018 van 14.30 – 17.30 uur (met aansluitende borrel)

b.      23 mei 2018 van 18.00 – 21.00 uur (met aansluitende borrel)

c.      30 mei 2018 van 09.00 – 12.00 uur (met aansluitende lunch)


 

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat Co-creatie proces met ondernemers van de BIZ opstarten wat ervoor zorgt dat er antwoord gegeven kan worden hoe de individuele ondernemers zouden kunnen bijdragen en wat ze nodig hebben om verder te komen met haar duurzaamheidsdoelstellingen.
Illustration
 
Deel dit:
1 reactie

Wim Stevenhagen

Denk ook lokaal.
Het Distributie net krijgt het al zwaar genoeg.
Van het Gas af, meer PV-energie verwerken, alle Elektro auto's erbij, meer elektrisch verwarmen & koken, de EN50160 krijgt het heel zwaar.


Naast PV-panelen kan bij het woonhuis ook een echt muisstille Windside winden Lees meer
wo 13 maart 2019 14:36
Wil je reageren? Meld je dan aan.