Project

Bajes Kwartier

Geplaatst op 5 maart 2020, 13:39 uur

De grote kans van de energietransitie is niet alleen naar hernieuwbare energiebronnen maar ook decentralisering naar de gebruikers. Door meer lokale netten te ontwikkelen kunnen vraag- en aanbod worden gematched en er slagen worden gemaakt die anders niet kunnen. Daarom heb ik met onze energiepartners een lage temperatuur bronnet ontwikkeld met verschillende warmte- en koudebronnen en gebruikers. Paralel werken we aan een elektriciteitsnet die de opgewekte energie vanuit zon en onze lokale windturbine kan herverdelen binnen de wijk. Dat is het slimme energiesysteem van Bajes Kwartier.

Doelgroep
Kinderen, 0-11 jaar, Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren, Alleen voor vrouwen, Alleen voor mannen
Gewenst resultaat 
Het doel is om de stap te maken van energieneutrale nieuwe wijken naar slimme energieneutrale wijken waarbij opgewekte energie ook meer in de wijk wordt toegepast.
Lopend
Deel dit:
Projectleiders
Nog geen reacties