Project
Init.

Virtual Powerplant Amsterdam

Geplaatst op 11 mei 2020, 23:22 uur

Ecostroom is bezig met het ontwikkelen van een Virtual Power Plant. Op dit moment zitten we nog in de beginstadium van de ontwikkeling. De verwachting is dat we over 1 of 2 jaar live gaan. Heb je interesse om op de hoogte te worden gehouden? Meld je dan aan!

Toelichting

Maar wat is eigenlijk een Virtual Power Plant?

Dit leggen we graag uit aan de hand van het volgende voorbeeld.

Het elektriciteitsnet moet je eigenlijk zien als een auto snelweg waar het altijd even druk moet zijn. De auto’s moeten allemaal op dezelfde afstand van elkaar rijden en allemaal even snel.

Wanneer het te druk wordt op de weg, ontstaat er dus overspanning op het net. Wanneer er te weinig auto’s rijden op de weg, ontstaat er dus een onderspanning op het net.

Ruwweg is de conventionele en huidige manier van de netbeheerder om dit op te lossen om energieproducenten, .d.w.z. kolencentrales en gascentrales, te betalen om af te schakelen of juist bij te schakelen. Wanneer er dus een te veel auto’s op de weg rijden, zorgt de netbeheerder dat er minder auto’s de weg op gaan door de centrales minder hard te laten draaien. Bij te weinig auto’s zorgt de netbeheerder dat de centrales juist harder gaan draaien.

In Amsterdam en omgeving zijn natuurlijk veel elektrische apparaten en in de toekomst gaan daar alleen maar meer bijkomen. Denk bijvoorbeeld aan airco’s, warmtepompen, batterijen in huizen of in elektrische auto’s en nog veel meer. Deze staan zowel bij particulieren thuis als bij bedrijven op het terrein.

Als we nou bij een overspanning op het net, dus als er te veel auto’s op de weg rijden, allemaal apparaten in de stad aanzetten of in een hogere stand, kan de drukte op het net ergens naartoe en neemt de overspanning af. Aan de andere kant kunnen we juist apparaten in een lagere stand zetten of helemaal uit bij een onderspanning op het net. De netbeheerder betaalt een vergoeding voor het ontlasten van het net. Dit noem je een Virtual Power Plant, een Virtuele Energiecentrale. Hoe meer apparaten mee doen aan dit initiatief, hoe meer impact en waarde dit kan hebben.

Doordat Ecostroom een coöperatie is, kunnen burgers en bedrijven zich aansluiten bij dit initiatief en worden zij mede-eigenaar van deze virtuele energiecentrale! Wij roepen daarom alle burgers en bedrijven in Amsterdam en omgeving om zich aan te sluiten bij de Virtual Power Plant Amsterdam!

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Bewoners meer zeggenschap geven over de eigen energie voorziening
Illustration
Een schematische weergave van een virtual powerplant

Deel dit: