Project

Luchtmeetnet Diemen

Geplaatst op 8 december 2020, 14:08 uur

In Diemen ben ik begonnen een luchtmeetnet op te zetten. Plan is om minimaal 10 fijnstof meetstations te realiseren, verpreid over Diemen. Daarmee willen we de luchtkwaliteit in Diemen in kaart brengen en letterlijk op de kaart zetten.

We overleggen met de gemeente Diemen, want deze is tegelijkertijd bezig om stikstof metingen te doen met Palmesbuisjes. De meetdata gaan we combineren en laten we analyseren door de GGD Amsterdam. De metingen verschijnen ook op de RIVM site (link zie hierboven). Je kunt de metingen ook bekijken op je smartphone met de app Breathe (iPhone) of Particulate Matter App (Android).

Doel is duidelijk te krijgen hoe de luchtkwaliteit in Diemen is, wat belangrijke bronnen van vervuiling zijn en hoe wijzigingen van de infrastructuur invloed hebben op die luchtkwaliteit.

Toelichting

Mijn meetstation is al een jaar operationeel. Zie hier de metingen. Sinds dit weekend zijn er twee stations bijgekomen, zie de kaart van Diemen. (Misschien zijn er al weer meer operationeel op het moment dat jij gaat kijken!)

Wij gebruiken hetzelfde station als de Luchtwachters in Delft en het meetnet in Arnhem: de NodeMCU (esp8266 V2) microprocessor met een SDS011 fijnstofsensor. Wij gebruiken de BME280 temperatuur, luchtvochtigheid en luchtdruk sensor. Bij mijn station is gebleken dat de eerder gebruikte DHT22 al snel een luchtvochtigheid van 100% blijft aangeven.

Hoe je zelf zo'n station kunt bouwen staat beschreven op de site van de bedenkers van de software: sensor.community. Dit systeem wordt wereldwijd gebruikt. Er zijn grofweg drie technische varianten:

  • ESP8266 V2 met SDS011, BME280 in een lasdoos (onze opstelling)
  • ESP8266 V2 met SDS011, DHT22 in een lasdoos (Arnhemse opstelling)
  • ESP8266 V3 met SDS011, BME280 in een pijp (sensor.community opstelling)

Het meetnet wordt gesponsord door Daarom Duurzaam Diemen en een klein beetje door TinyTronics.

Doelgroep
Jongeren, 11-22 jaar, Volwassenen, Senioren
Gewenst resultaat 
We willen voor burgers inzichtelijk maken wat de luchtkwaliteit lokaal en actueel is. Hiermee hopen we meer aandacht te krijgen voor de bronnen van slechte lucht. Slechte lucht is een belangrijke doodsoorzaak in Nederland!
Lopend
Illustration
Het meetstation klaar om op te hangen.
Deel dit:
Projectleiders
Verantwoordelijke organisatie
Nog geen reacties