Project
Lopend

Zonnepanelen VVE met plat dak

Geplaatst op 12 januari 2021, 17:02 uur

We zijn een kleine VVE met 9 (koop)appartementen in een oud schoolgebouw en gymlokaal met een gemeenschappelijk plat dak in Betondorp, een beschermd stadsgezicht. Alle appartementen grenzen aan het dak. Doel: het plaatsen van zonnepanelen mogelijk maken voor wie dat wil van de VVE-leden. Maar waar moeten we rekening mee houden, hoe krijg je de leden mee en waar moet je op letten? 

Extra motivatie: de zonnepanelenactie in 2020 van de gemeente om in Oost/Watergraafsmeer via het Regionaal Energieloket de plaatsing van zonnepanelen te versnellen.

Stand van zaken januari 2021

 • VVE is akkoord met plaatsing zonnepanelen en
 • akkoord met extra artikel zonnepanelen in het huishoudelijk reglement
 • offerte opgevraagd door 8 van de 9 leden

 

Toelichting

Wat hebben we gedaan?

 • We zijn begin 2020 naar een informatieavond geweest van het Regionaal Energieloket (maar kregen daar niet antwoord op al onze vragen).
 • We hebben met een klein groepje uitgebreide relevante informatie verzameld en naar de VVE-leden gestuurd.
 • We hebben als VVE een gratis VVE adviesconsult zonnepanelen bij de gemeente aangevraagd, een tip van 02025: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/vve-advies/. Zeer nuttig en aan te raden. Het betekende oa:
  • meererdere malen overleg met de adviseur (ingehuurd door de gemeente bij een externe partij);
  • diverse (online) besprekingen waarbij een concept-rapport met ons team zonnepanelen is besproken.
 • Het uiteindelijke rapport hebben we aan de VVE voorgelegd. Samen met een concept-artikel voor het huishoudelijk reglement.
 • In de eerstvolgende fysieke vergadering was de adviseur aanwezig om vragen te beantwoorden. 
 • De vergadering die volgde heeft de VVE - na verwerking van eerdere vragen - ingestemd met het verlenen van toestemming aan VVE-leden om zonnepanelen op het gemeenschappelijke platte dak te leggen boven hun eigen appartement.
 • Inmiddels hebben alle VVE-leden hun handtekening gezet onder het aangepaste huishoudelijk reglement (we hebben een uitgebreid artikel zonnepanelen toegevoegd). Daarmee is de weg vrij voor iedereen die dat wil om zonnepanelen te nemen.

 Belangrijkste uitkomsten

 • In onze kleine VVE van 9 leden (allemaal koop) zijn te weinig gemeenschappelijke voorzieningen om gemeenschappelijke zonnepanelen te laten lonen.
 • VVE-leden die willen, kunnen nu zonnepanelen nemen voor individueel gebruik op het dak boven hun eigen appartement (lusten en lasten zijn voor de individuele leden).
 • Voor het krijgen van draagvlak is het belangrijk om aan de VVE duidelijk te maken dat het er niet om gaat of je zelf per se zonnepanelen wilt, maar dat je het mogelijk maakt voor wie dat wil.
 • De gefaseerde aanpak: interesse peilen, dan informatie toesturen, vervolgens het advies met rapport waarin ook al de belangrijkste vragen van het team zijn verwerkt voorleggen, dan de adviseur die alle vragen van de leden kan beantwoorden tijdens een vergadering, opmerkingen verwerken en dan pas gaan stemmen. 
 • Iedereen krijgt een tijdelijk gebruiksrecht met einddatum. Met name over dit punt bestond veel onduidelijkheid bij zowel de info via het Regionaal Energieloket alsook bij de door hen ingeschakelde partij Greenfocus. Blij dus met het advies van de gemeente.
 • Omdat de zonnepanelen niet vanaf de straat te zien zijn, hoeven we niet bang te zijn dat we geen vergunning krijgen (beschermd stadsgezicht).

 

Doelgroep
Volwassenen
Illustration
 
Deel dit:
Laatste 2 projectupdates

Jacqueline van Klaveren

Project afgerond

Het project is sinds september afgerond. We hebben in het voorjaar verschillende offertes opgevraagd en gingen unaniem voor de Zonnefabriek. Prijs, kwaliteit en communicatie, waren erg goed. Doorslaggevend was het slim meedenken over onze bijzondere situatie waarbij we zo min mogelijk (zichtbare) wi...

lees meer
1
Open de update in eigen pagina

Jacqueline van Klaveren

Anders

Nu de zonnepanelen liggen, willen wij deze toevoegen aan de opstalverzekering van de VVE. Daar zijn wij nu verplicht om een Scios Scope 12 inspectie te laten uitvoeren omdat er meer dan 50 zonnepanelen op het gemeenschappelijke platte dak liggen. Dit is een vrij kostbare aangelegenheid omdat iederee...

lees meer
3
Open de update in eigen pagina
2 reacties

John van Gelder

wo 13 januari 2021 16:24
Mooi initiatief en fijn dat je dit met ons deelt. Inspirerend!

Wim Stevenhagen

vr 9 juli 2021 16:24
PV-Panelen op een plat dak.

Mijn advies, plaats ze Oost <=> West.
De opbrengst is dan veel breder en vooral
als het Salderen afgeschaft is, blijft dit gunstig
voor het energie verbruik & energie inkoop.

Ik heb mijn Panelen ook Oost <=> West.
Opbrengst van half 6 tot bijna 10.00 uur
Ze leveren mij elk jaar, bijna 7....

Dave van Dongen

di 7 december 2021 15:11
Precies!