Project

ATELIER

Geplaatst op 18 mei 2021, 11:13 uur

ATELIER-project maakt energiepositieve wijk in Buiksloterham. 
Bestaande en nieuwe energiecoöperaties in de Buiksloterham worden met elkaar verbonden tot een wijk die meer energie opwekt dan zij verbruikt.

Het ATELIER-project speelt zich af op de locaties Republica en Poppies in de Buiksloterham. Hier wordt zo’n 20.000 m2 vloeroppervlak ontwikkeld met woningen en commerciële voorzieningen, waaronder een hotel en een restaurant met parkeerplaatsen. Op deze locaties realiseert ATELIER een Buiksloterham ‘energy community’. Dit gebeurt door een aantal baanbrekende, bestaande lokale energiegemeenschappen te verbinden tot een energiepositieve wijk.

De bewoners gaan uiteindelijk deel uitmaken van een lokale energiemarkt. Hier kunnen zij zelf duurzaam opgewekte energie (of bespaarde elektriciteit) verhandelen met hun buurtgenoten. Dit gebeurt via een lokaal digitaal platform.

Voor de lokale energiemarkt zijn tal van technische innovaties nodig die op deze schaal nog niet bestaan. Het gaat onder meer om coördinatie van lokaal aanbod, opslag en vraag, om peer-to-peer energie-uitwisseling en om actief betrekken van burgers en andere stakeholders. Deze lokale energiemarkt wordt gekoppeld aan het lokale net.

Ook elektrisch vervoer zal worden meegenomen, in de vorm van een smart mobility hub. Verder wordt gebruikgemaakt van nieuwe sanitatie, gekoppeld aan warmtewinning. Zo gaat het sluiten van kringlopen hand in hand met duurzame energieopwekking.

AmsTErdam BiLbao CItizen DrivEn SmaRt Cities
ATELIER is een Europees project waarin Amsterdam en Bilbao een energieleverende wijk (PED – positive energy district) gaan realiseren. Ze doen dat in samenwerking met kennisinstellingen en private partijen om tot een structurele impact te komen op het energiesysteem in de stad.

Daarnaast maken zes fellow cities deel uit van het project: Riga, Kopenhagen, Budapest, Bratislava, Krakow en Matosinhos. Zij zullen de innovatieve oplossingen op termijn implementeren in hun eigen stad.

Dit project heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 864374. Het project ging eind 2019 van start en duurt vijf jaar. 

Lopend


Deel dit: