Project

Klimaat Positief Zo Haal Je CO2 uit de lucht

Illustration
Geplaatst op 23 november 2021, 15:10 uur

Het boek Klimaat Positief Zo Haal Je CO2 Uit de Lucht is geschreven voor jou! Jij wil je duurzame lifestyle perfectioneren en onderbouwen met cijfers. Om klimaatverandering op te lossen is iedereen nodig, dat weet jij. Dit boek geeft je een handvat van de veranderingen die jij in je leven moet doorvoeren om de toekomst voor je kinderen veilig te stellen. Als je dit boek hebt gelezen heb je een goed gevoel van de CO2 uitstoot die jij realiseert en welke maatregelen je kan nemen zodat je gemakkelijk keuzes kan maken die passen bij een klimaatpositief leven.

Toelichting

Door middel van drie categorieën; CO2 opnemen, CO2 verminderen en CO2 gedragsverandering beschrijft dit boek maatregelen die passen bij de transities van deze tijd; mobiliteit, inclusie, klimaatadaptatie, duurzame energie en ecologische economie. Om een gezonde lucht voor iedereen te bereiken kan jij stappen zetten met deelvervoer, een geveltuin, duurzame boodschappen, zonnepanelen en het realiseren van een groendak. Elk hoofdstuk koppelt de maatregel en de CO2 uitstoot aan keuzes die je als consumerende individu in de circulaire economie kan maken.  In het boek vind je per categorie invulsheets en kengetallen die je helpen om je werkelijke CO2 uitstoot te berekenen.

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat Een boek wat inzicht geeft in persoonlijke CO2 uitstoot en dat direct koppelt aan collectieve acties en politieke to do's.