Project

MeerEnergie

Geplaatst op 1 oktober 2022, 14:11 uur
Illustration

Bij datacenters in het Science Park komt warmte vrij bij het koelen van de servers. Deze warmte wordt nu gewoon de lucht in geblazen! In totaal is er zoveel energie beschikbaar dat we zeker 5.000 huizen van verwarming en warm water kunnen voorzien. MeerEnergie ontwikkelt een warmtenet voor heel Middenmeer.

 

Toelichting

Doordat het warmtenet Amsterdam gebruik maakt van restwarmte van Equinix is het super duurzaam. Je verbruikt niet langer gas voor je verwarming. Wij streven naar een warmtenet dat kostenneutraal is voor bewoners. Leden hebben stemrecht in de coöperatie, worden als eerste aangesloten en worden uitgenodigd voor bijeenkomsten.
 
Eigenaren, bedrijven en huurders
MeerEnergie wil een warmtenet Amsterdam realiseren voor alle gebouwen binnen een deel van de Watergraafsmeer. Dit is relevant voor eigenaren, bewoners, huurders, bedrijven en woningcorporaties. Of je nu een woning uit 1900, 1950 of 1980 bewoont! MeerEnergie is een coöperatie zonder winstoogmerk. info@meerenergie.amsterdam 

Doelgroep
Volwassenen
Gewenst resultaat 
Wij willen mogelijk maken dat buurtbewoners mede-eigenaar van het warmtenetwerk worden. We hebben daarvoor de buurtcoöperatie MeerEnergie opgericht. We ontwikkelen verschillende varianten waarin buurtbewoners aan de coöperatie kunnen deelnemen: leden die investeren en later rendement kunnen verwachten en leden die alleen deelnemen om warmte af te nemen. De buurtcoöperatie kan daarnaast als startpunt dienen voor verdere duurzaamheidsinitiatieven, zoals energiebesparing en zonne-energie projecten in de buurt.
Lopend

Deel dit:
Projectleiders
Deelnemers
Verantwoordelijke organisatie
Nog geen reacties