Project

Hemhuisterbuurt

Geplaatst op 7 april 2023, 14:50 uur
Illustration

De Hemsterhuisbuurt is een kruisbestuiving tussen twee initiatieven ontstaan. Tijdens ‘De Molen van Sloten’, de energiemarkt van W.E.N.S.  hebben de Hemsterhuisbuurt en W.E.N.S. met elkaar gespard over de enquête die W.E.N.S. een tijd geleden in hun buurt heeft gedaan (zie raadpleging : Duurzame initiatieven van bewoners in Nieuw-West. De Hemsterhuisbuurt heeft deze enquête als onderlegger gebruikt voor een enquête in hun buurt, waarbij ze wilden weten of bewoners bereid waren actief mee te doen met verduurzamingsinitiatieven. Het resultaat mag er wezen, 120 buurtbewoners (1/3) heeft positief gereageerd. Een prachtig voorbeeld van hoe je elkaar kunt inspireren in de energietransitie.

In de Hemsterhuisbuurt wordt nu maandelijks een koplopersbijeenkomst georganiseerd, over invulling van de behoeftes en ambities op het gebied van verduurzamen en aardgasvrij. Hemsterhuisbuurt, tegenwoordig Duurzaam Slotervaart geheten, heeft een mooie stap vooruit gemaakt in het afgelopen half jaar. Inmiddels is het benodigde draagvlak gevonden, zijn ze in gesprek met de buurt en verkennen zij wat de mogelijkheden zijn voor hun buurt.

Aan de mogelijkheden zitten alleen wat haken en ogen. Zo is isoleren moeilijk en vooral duur. “Vanwege de constructie van de woningen, kost het €50.000 en dat heeft niet iedereen zomaar paraat”, laat een vd inititiatiefnemers Adri Burgmeijer weten. In de zomer zijn de huizen te heet en in de winter te koud. Toch gebeurt er al veel en hopen ze de opmaat naar isoleren te stimuleren door acties als groene daken en collectieve korting op regentonnen, vloerisolatie, raam en kozijn isolatie en gevel isolatie. Deze acties werken inspirerend en drempelverlagend. Er is ook samengewerkt met een boomspiegelactie (buurtbudget benut) waarin 120 buren een boomspiegel (grond rondom boom) hebben geadopteerd waarin nu biologische bloemen en planten bloeien, staat leuk en goed voor de biodiversiteit zoals met name insecten. Op de Facebookgroep zijn meer dan driehonderd bewoners actief en de geplaatste berichten zijn overwegend positief. Voor de Hemsterhuisbuurt is ‘samen’ essentieel. Samen sta je sterk en samen kun je makkelijker en autonomer handelen in de energietransitie. 

Zie ook http://vhslotervaart.nl/content/duurzaam  (nieuwsbrieven, enquete resultaten, energieprestatie adviezen enz). En  https://westersite.nl/uitgelicht/groene-acties-in-de-hemsterhuisbuurt  en https://www.ecwesterlicht.nl/hemsterhuis/ 

Toelichting

Bewonersinitiatief is ondersteund door 02025 met richting voor hun buurt die haalbaar is. Hebben zelf een bewonersmarkt (energiebesparing) georganiseerd op 14 januari jl. was groot succes (100 bezoekers). Nu verder met verkenningsfase aardgasvrij en woningonderzoek. De verkenningsfase is ingezet met adviesbureau DWA en subsidie en medewerkering van de gemeente. Op 19 april vond een bewonersbijeenkomst plaats waarin de eerste bevindingen zijn gepresenteerd. Van ieder individueel een warmtepomp tot aan collectief warmte uit de Sloterplas gaan halen en opslaan. Conclusies leiden tot vervolgstap, de haalbaarheidsfase. 

Init.
Illustration
 

Deel dit:
Projectleiders
Deelnemers
Nog geen reacties