78 tips
1. Wie zijn de initiatiefnemers die het initiatief starten?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Meestal start een project met 2 à 3 mensen. “Dit zijn krachtige mensen, vaak met aanzien en visie, d...

2. Waarom zouden we (de initiatiefnemers) hieraan beginnen?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Wetenschapper Sven Stremke onderzocht dit voor Wageningen Universiteit, onderdeel van AMS. Het vaaks...

3. Wat is het doel van ons project?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Willen we duurzame energie in ons gebied om de temperatuur op aarde onder de 1,5 graad te houden. Of...

4. Wat is de naam van ons project?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Een naam van een project waar het doel in genoemd wordt, helpt. Zeg vooral wat je wel wilt en niet w...

5. Wie nemen het initiatief?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

In het project Spaargas in De Ramplaan in Haarlem zijn drie partijen samen aan de slag: de gemeente,...

6. Raakt ons initiatief aan activiteiten van !WOON, Aardgasvrij, een BIZ of 02025 oid?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Vele Amsterdammers zijn bezig met grote plannen op het gebied van duurzame energie. Vanuit de overhe...

7. Wat is ruwweg ons gebied? Zijn er al initiatieven in ons gebied/gebouw (geweest)?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie, Techniek, Financieel

Er zijn vele mensen actief. Op 02025.nl verzamelen we alle gebouwen die al op schone energie zijn en...

8. Waar ontmoeten we gelijkgestemden met dezelfde vraag en wellicht antwoorden?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Dat kan offline en online, vind voorbeelden en contacten op 02025.nl, in Pakhuis de Zwijger, op een ...

9. Begrijpen we waar we aan beginnen?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Een gebied aardgasvrij maken duurt tussen de 6 maanden tot 6 jaar!

Als een ‘gebied’ bestaat uit twee a...

10. Waar beginnen we mee? Wat is de volgende stap?

Fase 1: Start

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie, Financieel

Er zijn vele rapporten over de juiste aanpak beschreven. De Gelderse Energieakkoord heeft fases besc...

11. Zijn er partijen die de hele reis naar duurzame energie voor ons willen en kunnen organiseren?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

In deze fase waarschijnlijk nog niet. Pas als er echte plannen zijn, zijn er partijen die kunnen ont...

12. Welke belanghebbenden zijn actief in of bij het gebied?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Wie wonen, werken, recreëren en leren in je omgeving en zijn al bezig met duurzame energie? Fiets met...

13. Wat is ons gezamenlijke verhaal?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk

Organisatie

Wat is het inspirerende verhaal voor het project? Om anderen enthousiast te maken is het goed om een...

14. Wat is de huidige energiebron+infrastructuur voor warmte, elektriciteit en vervoer?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Maak onderscheid op niveau gebouw /woning, groep gebouwen en gebied.

Op Pico kan je het energiegebru...

15. Wat is het energiegebruik (nulmeting?) van ons project? Wat zijn de effecten van het project?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

Het kan een idee zijn om het effect van het project meetbaar te maken. Daarvoor heb je een zogenaamd...

16a. Is er voor ons type gebouw(en) al een technische oplossingen bekend?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Techniek

Energie opwekken, Energie-opslag, Afgiftesysteem

Voor technisch advies voor je woning of gebouw kun je aankloppen bij !WOON; telefonisch energie advi...

16b. Is er voor ons gebied al technische oplossingen bekend?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Techniek

Energie opwekken, Energie-opslag, Afgiftesysteem

Op gebiedsniveau heb je energieadviseurs nodig, die beschikbare duurzame bronnen kunnen inventariser...

17. Hoe zou het eruit kunnen zien (technische schets, in een mooi beeld) ?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Techniek

Energie opwekken, Energie-opslag, Afgiftesysteem

Een mooi plaatje helpt om anderen te overtuigen zich aan te sluiten bij energie initiatieven en -coöp...

18. Zijn er geplande activiteiten waar gebruik van gemaakt kan worden of rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van het project? Is er een aanleiding die ons project versnelt/vertraagt?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie

De gemeente Amsterdam heeft een richtlijn opgesteld voor projectontwikkelaars en architecten voor du...

19. Wat is een 'verstandig' gebied voor ons?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie, Techniek, Financieel

In de startfase is er al een ruw gebied bepaald. Is er reden om dit gebied groter of kleiner te make...

20. Hoe gaan we om met individueel belang versus groepsbelang ?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk

Organisatie, Financieel

Om te beginnen kun je duidelijk maken dat gezamenlijk werken aan fossielvrije energievoorziening zow...

21. Welke duurzame warmtebronnen kunnen we in ons gebied ontwikkelen gebruiken?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk

Techniek

Energie opwekken

Er zijn verschillende bronnen en technieken om die te winnen in groot Amsterdam. Heeft de bron beper...

22. Is de continuïteit van ons initiatief voldoende gewaarborgd ?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk

Organisatie

Borging van een een initiatief is afhankelijk van de kwaliteit van het draagvlak, de technische moge...

23. Wat is de totale investeringsbegroting van ons project en wie betaalt die? inclusief de proceskosten in de scanfase

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Financieel

Inmiddels zijn er al een aantal aardgasvrije wijken, zowel nieuwbouw als renovatie bouw. Ook zijn er...

24. Wat zijn de proceskosten?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Financieel

Proceskosten zijn de kosten die je moet maken of de tijd die je moet steken in onderzoek hoe en met ...

25. Hoe financieren we de scan- en teamfase ?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Financieel

Voor projecten waar meerdere woningen/gebouwen zijn betrokken kost ongeveer €500 - €15,000, gemeente s...

26. Hoe financieren we de planfase ?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Financieel

Afhankelijk van de schaal kost de planfase tussen de €15.000 - €200.000. De gemeente subsidieert tot €1...

27. Gaan we spellen spelen voor extra inzicht en pret?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt

Organisatie

Zorg er vooral voor dat de energiebijeenkomsten in je gebied informatief én heel leuk zijn. Dat kan m...

28. Creëren we genoeg waarde met dit project?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk, Huis

Organisatie, Financieel

Een project lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, als je denkt in termen van verminder...

29. Is dit project sociaal haalbaar?

Fase 2: Scan

Flat/blok, Straat, Buurt, Wijk

Organisatie

Of een energietransitie project sociaal haalbaar is, hangt af van het gevoel van urgentie dat in de ...

Er zijn nog 48 meer veel gestelde vragen.Toon me de rest