Vacature/hulpvraag

Twee leden Raad van Toezicht Oranje Energie: penningmeester en communicatie/fondsen

Geplaatst op 24 november 2021, 11:23 uur
Illustration

Plaats: Amsterdam
Websites: http://www.oranjeenergie.nl, www.02025.nl www.energiecommissie.nl 

Oranje Energie: ondernemers bundelen krachten

Ondernemerscoöperatie Oranje Energie is opgericht in 2017. Door ondernemende mensen die sinds 2001 actief zijn om Amsterdam op schone energie te krijgen. Om van de “ieder voor zich ad hoc fase” naar de “samen vooruit”- versnellingsfase van de energietransitie te gaan. Wij zijn een onafhankelijke, sociale onderneming met vele partners. Met het doel Amsterdam, Nederland en de wereld (in die volgorde) op schone, veilige en eerlijke energie te krijgen.

Waarom?

Het is structureel te warm op de wereld, een soort koorts, dus zien we uitdroging en bosbranden. Door de met ruim 1 graad Celsius gestegen gemiddelde temperatuur van de wereld, is er meer verdampt water in de lucht waardoor we heviger buien en overstromingen zien. Dit leidt onder andere tot mislukte oogsten waardoor mensen naar de steden trekken, wat leidt tot spanningen en zo tot een toenemend aantal (klimaat)vluchtelingen.

Het goede nieuws: we hoeven de komende generaties niet met de gevolgen van de opwarming van de wereld op te zadelen. De oplossing is voor handen! Schone energie. Dus geen CO2 uitstoot meer die de deken om de aarde nog dikker maakt. Zo simpel is het. En Amsterdammers wijzen de weg.

Ambitie

Onze ambitie: in 2025 zijn we koploper schone energie. En dat kan! Tenminste, als we nu flink vaart maken en de handen ineen slaan. Samen bereiken we veel meer in de realisatie van een toekomstbestendig en florerend Amsterdam. We beginnen in eigen huis of kantoor, onze buren doen mee, we ondersteunen onze scholen, kantoren en sportclubs, en zo zijn onze wijken over op schone energie. Stap voor stap innoveren we door de wil, de creativiteit en de daadkracht van de Amsterdammers te benutten: open kennis te delen en alle krachten in het netwerk te bundelen. Samen gaat het ons lukken !

Team Oranje Energie is een team in beweging.  En bestaat uit een groot netwerk. Vanuit het Olympisch Stadion werkt een een team van 5 tot 35 mensen onder het bestuur van Pauline Westendorp en Marjolijn Bronkhuyzen aan het realiseren van de missie Amsterdam Koploper Schone Energie in 2025. Deze ondernemende zwerm mensen heeft behoefte aan een sterke, gemêleerde en inclusieve Raad van Toezicht!

Functieomschrijving:

Oranje Energie is op zoek naar twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter Jacqueline Cramer (ex minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu), Fleur de Roos (jurist) en Ted Zwietering (inhoudelijk expert) zijn al benoemd. De Raad van Toezicht komt 4 maal per jaar bij elkaar en heeft als belangrijkste taak toezicht te houden op de beleidsontwikkeling en het dagelijks leiden van de ondernemerscoöperatie. En goedkeuring te geven op de begroting.

Kernwaarden en kwaliteiten van deze nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Hart voor schone energie
  • Hands-on mentaliteit
  • Teamplayer
  • Open en kritische houding
  • Kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
  • Inzicht in strategische vraagstukken
  • Woont in Amsterdam of draagt Amsterdam een warm hart toe

 

We zoeken per half januari 2022

1. Penningmeester met expertise op het gebied van het vervaardigen en controleren van financiële rapportages en het beoordelen van begrotingen. Taak: houdt toezicht op de financiën en vormt een schakel tussen de kascommissie en het bestuur

2. Communicatiedeskundige met ervaring op het gebied van fondsenwerving en met kennis van communicatievraagstukken. Taak: adviseren over het aanschrijven en werven van fondsen en andere partners, adviseren op het gebied van marketing en public relations, marketingstrategieën en -instrumenten – ook online en kennis van AVG verantwoordelijkheden.

Wil je ons team versterken?  Graag. Stuur voor 10 december 2021 je motivatie plus cv naar het bestuur: Pauline Westendorp en Marjolijn Bronkhuyzen via Pauline@oranjeenergie.nl. Deze advertentie is uitgezet via https://www.binoq.nl/vacature/oranje-energie-amsterdam-rvt-penningmeester-communicatie-fondsenwerving/ 

Bel gerust voor vragen: Pauline 06-54723019

contactpersoon
Marjolijn Bronkhuyzen
Deel dit: