Michael Turel

wo 9 februari 2022 10:16
Vreemd, ik had verwacht dat !Woon wel wat kritische noten zou kraken over de "niet meer dan anders" Gigajoule prijs die immers aan hoge oudere cv systemen is gekoppeld. Dat blijkt nu dus nogal duur uit te pakken voor de gebruikers, of dat zal bij volgende tariefsaanpassing wel blijken. De tweede kamer biedt geen bescherming voor deze kostenkant. Zou met een aanpassing van de warmtewet kunnen veranderen maar dat duurt al jaren. Dan kan er welllicht ook meer rechtsbescherming tegen de monopolisten die de warmtenetten exlploiteren komen. En dan is er nog de wijze waarop die collectieve warmte wordt opgewekt, biomassa? Liever niet, Gasgestookt? dat doen we nu thuis al met onze cv's.