9 project-updates

Frank Boon


Afgelopen woensdag kwam de commissie ruimtelijke ordening samen en besprak daarbij het Warmteplan voor Amstelkwartier. In de plannen wordt het nu nog aangesloten op het bestaande en hoog temperatuur warmtenet. Als dat door gaat een gemiste kans en reden voor Groenlinks en Partij voor de Dieren om vr Lees meer
25-sep.-2017 10:48

Frank Boon


De term "open netten" duikt regelmatig op en is zoals de term doet vermoeden de tegenhanger van een gesloten net. Maar wat precies een open net is, is niet voor iedereen hetzelfde aangezien er verschillende interpretaties mogelijk zijn. Open kan betekenen dat iedereen vrij is zich aan te sluiten, Lees meer
29-sep.-2017 16:05

Frank Boon


Onze wethouder Choho van Duurzaamheid was te gast bij het programma Park Politiek van AT5, waar hij toelichting geeft op de plannen om Amsterdam in 2050 aardgasloos te krijgen. Als concreet wapenfeit laat hij weten dat er voor het einde van het jaar 10.000 (corporatie)woningen zijn "aangewezen" waar Lees meer
2-okt.-2017 10:41

Frank Boon


Afgelopen woensdag (18-10-2017) stond het warmteplan voor Amstelkwartier weer op de agenda van de raadscommissie ruimtelijke ordening. Na vragen van raadsleden van Groenlinks, D66 en PvdD bleek dat voor het warmteplan, dat is opgesteld in 2011 voor dit gebied, een concessie is afgegeven aan NUON on Lees meer
20-okt.-2017 17:26

Ilonka Marselis


Op basis van het eerste onderzoeksjaar van het ABC-project is een rapport uitgebracht met een analyse van de institutionele barrières voor een wijkgebonden warmtevoorziening in Amsterdam. De documentstudie en diepte interviews scheppen het beeld van een scheefgegroeide situatie waarin geen ruimte is ...

Lees meer
8-mrt.-2018 14:32

Thijs Haverkamp


Wil je meedenken in de focusgroepen van het ABC project over warmte in de stad? Kijk dan hier en schrijf je in! Dit is dé kans om je stem te laten horen over dit onderwerp. Wij gaan er voor zorgen dat de resultaten bij de raad komen. https://02025.nl/bericht/22633/welke-warmte-willen-wij- Lees meer
8-mei-2018 11:00

Linda Vosjan


In het magazine One World van 24 juli 2018 lazen wij ondertussen dit stuk waarin vele invalshoeken zijn verwerkt: https://www.oneworld.nl/powerswitch/de-nieuwe-sluisbuurt-in-amsterdam-loopt-nu-al-achter-de-feiten-aan/ Lees meer
27-jul.-2018 10:22

Ilonka Marselis

Project volgens planning

Het ABC-onderzoeksproject publiceert haar tweede rapport over hoe betrokken, duurzame Amsterdammers aankijken tegen een coöperatieve warmtetransitie. Het onderzoek leidt tot de conclusie dat bewoners onder de juiste omstandigheden welwillend zullen staan tegenover een transitie met zelforganisatie e Lees meer
Documenten
23-nov.-2018 11:37

Linda Vosjan


De energietransitie is een proces waarin de opbouw van een nieuw systeem gepaard gaat aan de afbraak van het oude. Dit leidt tot spanning en conflict. Gevestigde partijen kunnen hun belangen beter verdedigen, naarmate de publieke opinie op afstand staat. Dit is mogelijk wanneer publiek, media en bes Lees meer
8-okt.-2019 07:45