6 project-updates

Anke Bollen

13-feb-2019 10:29

Het project bureau onderzoekt zowel bouwkundige (verbeteren isolatie, beglazing, etc.) als installatietechnische maatregelen (ventilatie, CV, tapwater, toepassing warmtepompen, verlichting en energieopwekking). De maatregelen worden gecombineerd tot scenario’s waarbij zij inzichtelijk maken wat de in...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Anke Bollen

27-mrt-2019 15:17

Op 20 maart j.l. heeft informatievergadering Verduurzaming plaatgevonden waarbij aanwezig waren de besturen van de 10 VVE's Meander en is er eenpresentatie gehouden met de uitkomsten van de eerste rekenexercitie voor HB3 en LB4. De volgende onderwerpen zijn aan de orde komen: ­ Proces tot nu ­ Moti Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Anke Bollen

27-mrt-2019 15:21

­ Inhoudelijk belichtte de presentatie: Hoe staat ons gebouw er nu voor met informatie uit het Archief Architectuurinstituut ­ Uitkomsten van het onderzoek tot nu met 3 scenario’s ­ Financiële consequenties huidige koers versus andere scenario's ­ Wat zal dit opleveren: resultaat: gemid Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Anke Bollen

9-jun-2019 21:26

Op 27 en 28 maart j.l. hebben informatie avonden met de bewoners van de HB pilot en de LB pilot plaatsgevonden. Agenda was idem aan de presentatie op 20 maart j.l. In verschillende groepjes is vervolgens gediskussieerd over de volgende 3 vragen: - We wonen hier graag omdat ...... - We hebben last v Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Anke Bollen

1-jan-2020 23:29

Het haalbaarheidsonderzoek verduurzaming voor alle Meander flats (6x hoogbouw en 4x Laagbouw) heeft in 2019 plaatsgevonden en heeft voor de afzondelijke VvE’s geresulteerd in een speciale infoavond voor de bewoners met presentatie van de uitkomsten, beantwoording van de vragen en interactieve verken...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Anke Bollen

13-aug-2020 13:04

Op 11 februari 2020 hebben de besturen van de 10 VvE's vergaderd en is terugkoppeling gekregen van de informatie avonden met bewoners van 2 HB en 2 LB complexen, die eind 2019 zijn gehouden. De informatie avonden met de andere 6 VvE's hadden al eerder plaatsgevonden. PKW heeft een eindrapportage opg...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina