Welk gebied heb je gekozen en waarom? Welke alternatieve scenarios heb je overwogen?

6 project-updates toon alle updates

Anke Bollen

1-jan-2020 23:29

Het haalbaarheidsonderzoek verduurzaming voor alle Meander flats (6x hoogbouw en 4x Laagbouw) heeft in 2019 plaatsgevonden en heeft voor de afzondelijke VvE’s geresulteerd in een speciale infoavond voor de bewoners met presentatie van de uitkomsten, beantwoording van de vragen en interactieve verken...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina

Anke Bollen

13-aug-2020 13:04

Op 11 februari 2020 hebben de besturen van de 10 VvE's vergaderd en is terugkoppeling gekregen van de informatie avonden met bewoners van 2 HB en 2 LB complexen, die eind 2019 zijn gehouden. De informatie avonden met de andere 6 VvE's hadden al eerder plaatsgevonden. PKW heeft een eindrapportage opg...

Lees meer
0

Open de update in eigen pagina