Terug

SUBSIDIES

headerbeeld

Subsidies en fondsen

Hieronder een hele verzameling van subsidies en fondsen zowel buurtgericht als voor individuele woningeigenaren. Help je ons mee om deze ook bij te houden en/of aan te vullen!

Voor buurtgerichte initiatieven zoals energiegemeenschappen, energyhubs of koplopers:

Voor huiseigenaren: als je je woning wil verduurzamen:

Overige regelingen: