Activiteit

Webinar VvE: Groen MJOP deel 2

woensdag 15 december 2021 , 19:30 - 20:15 uur
Illustration

Energiebesparing en duurzaamheid wordt steeds belangrijker en urgenter. Ook VvE’s krijgen hier mee te maken. Wilt u meer weten over het vergroenen van uw VvE? Volg ons webinar en laat u informeren over de mogelijkheden en kansen.

Een VvE hoort te sparen voor toekomstig onderhoud aan het pand. Dit kan via een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Het MJOP geeft aan welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden, op welk moment dat moet gebeuren en welke kosten dat met zich meebrengt. Op die manier wordt gespaard voor toekomstig onderhoud. Een MJOP kan ook worden ‘vergroend’. Dat betekent dat wordt gekeken of, en op welke manier, energiebesparende maatregelen kunnen worden toegevoegd. Wordt een dak vernieuwd, dan is dat ook het moment om het dak te isoleren. Hetzelfde geldt voor isolatie van de kruipruimte en de gevels. Ook het plaatsen van dubbel- of tripleglas is een interessante optie. Tijdens het webinar vertelt !WOON u meer over de opties om het pand en uw woning te vergroenen!

Groen MJOP
Het webinar is opgedeeld in twee delen. Deel 1 is op 7 december en deel 2 op 15 december. Als u zich aanmeldt voor deel 1, ontvangt u ook automatisch de link voor deel 2.

deel 1: Het belang van een Groen MJOP (7 december 2021) Amsterdam heeft ambitieuze plannen voor het verduurzamen van de stad. Dit heeft ook gevolgen voor uw VvE. Veel energiebesparende maatregelen vallen (deels) onder de verantwoordelijkheid van de VvE. Om uw VvE goed voor te bereiden op de energietransitie van het aardgas af is het goed om energiebesparende maatregelen op te nemen in het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Zo voorkomt u verassingen en kosten in de toekomst. Dit webinar gaat in op het belang en de voordelen van een sterk MJOP en het ‘vergroenen’ hiervan.
deel 2: Het MJOP ‘vergroenen’ (15 december 2021) Voortbouwend op het webinar ‘het belang van een Groen MJOP’ gaan we in dit webinar in op de stappen die een VvE kan nemen om het MJOP te ‘vergroenen’. U krijgt uitleg over natuurlijke verbetermomenten, hoe u deze kan herkennen en benutten om de kansen voor uw VvE in kaart te brengen. Daarnaast wijzen we u op interessante subsidies en leningen beschikbaar voor verduurzaming. Ook het proces binnen de VvE krijgt aandacht; hoe creëert u voldoende draagvlak onder de leden en hoe komt u succesvol tot een besluit. Kortom, in dit webinar krijgt u de handvatten toegereikt om aan de slag te gaan met het ‘vergroenen’ van uw VvE.

Alle informatie vindt u op onze site.

Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
Deel dit: