Update

Project-update bij ABC - Duurzame warmte

geplaatst op 8 maart 18, 14:32 uur, door Ilonka Marselis

Op basis van het eerste onderzoeksjaar van het ABC-project is een rapport uitgebracht met een analyse van de institutionele barrières voor een wijkgebonden warmtevoorziening in Amsterdam. De documentstudie en diepte interviews scheppen het beeld van een scheefgegroeide situatie waarin geen ruimte is voor eerlijke dialoog en afweging over de toekomstige warmtevoorziening in Amsterdam. Aanbevelingen worden gedaan om deze situatie te verhelpen en kansen voor een hybride transitiepatroon te creëren.

Je vind het rapport hier onder documenten!
Reacties en vragen zijn welkom in de discussie!