Project   

ABC - Duurzame warmte

A
Geplaatst op 5 september 17, 16:09 uur

In 2025 heeft Amsterdam de transitie gemaakt naar een duurzame energievoorziening. Een van de grootste uitdaging richting dit doel is het verduurzamen van onze warmtevoorziening. Op welke manier dit het beste kan zal verschillen per woning, blok, wijk of stadsdeel, maar ook aan onze wensen als bewoners én eindgebruikers van warmte. Door mogelijke technische, organisatorische en financiele oplossingen te delen en wegen, vinden we gaande weg uit waar we als bewoners wel en juist niet op zitten te wachten.

Dit online forum is een initiatief van energiecoöperatie Zuiderlicht, Alliander Duurzame Gebieds Ontwikkeling (DGO), Waternet en DRIFT (Erasmus Universiteit). Het is onderdeel van het onderzoeksproject Amsterdam Bouwt Coalitie (ABC). Het doel is om met zoveel mogelijk Amsterdammers (dat zien we breed) de richting en uitvoering van een gedragen warmtetransitie te bepalen.

Door deel te nemen deze discussie volg je via artikelen, rapporten, berichten, visies en achtergronden in welke richting de warmtetransitie zich ontwikkelt. Maar we nodigen je vooral uit om ook actief deel te nemen zodat we antwoorden vinden op vragen zoals: welke duurzame techniek(en) bieden de beste oplossing voor een bepaald gebied? Moet er nieuwe infrastructuur in huis en in de straat komen of kan oude worden gebruikt? Hoe is het eigendom van de infrastructuur en de bronnen verdeeld? Wie doet de investering en waar liggen de verantwoordelijkheden? etc.

Gewenst resultaat Amsterdam op schone energie in 2025!
Foto
Foto onderzoeksrapport ABC
9 project-updates toon alle updates

Ilonka Marselis

Project volgens planning

Het ABC-onderzoeksproject publiceert haar tweede rapport over hoe betrokken, duurzame Amsterdammers aankijken tegen een coöperatieve warmtetransitie. Het onderzoek leidt tot de conclusie dat bewoners onder de juiste omstandigheden welwillend zullen staan tegenover een transitie met zelforganisatie e Lees meer
Documenten
23-nov-2018 11:37

Linda Vosjan


De energietransitie is een proces waarin de opbouw van een nieuw systeem gepaard gaat aan de afbraak van het oude. Dit leidt tot spanning en conflict. Gevestigde partijen kunnen hun belangen beter verdedigen, naarmate de publieke opinie op afstand staat. Dit is mogelijk wanneer publiek, media en bes Lees meer
8-okt-2019 07:45