project   

ABC - Duurzame warmte

A
geplaatst op 5 september 17, 16:09 uur

In 2025 heeft Amsterdam de transitie gemaakt naar een duurzame energievoorziening. Een van de grootste uitdaging richting dit doel is het verduurzamen van onze warmtevoorziening. Op welke manier dit het beste kan zal verschillen per woning, blok, wijk of stadsdeel, maar ook aan onze wensen als bewoners én eindgebruikers van warmte. Door mogelijke technische, organisatorische en financiele oplossingen te delen en wegen, vinden we gaande weg uit waar we als bewoners wel en juist niet op zitten te wachten.

Dit online forum is een initiatief van energiecoöperatie Zuiderlicht, Alliander Duurzame Gebieds Ontwikkeling (DGO), Waternet en DRIFT (Erasmus Universiteit). Het is onderdeel van het onderzoeksproject Amsterdam Bouwt Coalitie (ABC). Het doel is om met zoveel mogelijk Amsterdammers (dat zien we breed) de richting en uitvoering van een gedragen warmtetransitie te bepalen.

Door deel te nemen deze discussie volg je via artikelen, rapporten, berichten, visies en achtergronden in welke richting de warmtetransitie zich ontwikkelt. Maar we nodigen je vooral uit om ook actief deel te nemen zodat we antwoorden vinden op vragen zoals: welke duurzame techniek(en) bieden de beste oplossing voor een bepaald gebied? Moet er nieuwe infrastructuur in huis en in de straat komen of kan oude worden gebruikt? Hoe is het eigendom van de infrastructuur en de bronnen verdeeld? Wie doet de investering en waar liggen de verantwoordelijkheden? etc.

Gewenst resultaat: Amsterdam op schone energie in 2025!
Documenten
4 project-updates

Frank Boon


Afgelopen woensdag kwam de commissie ruimtelijke ordening samen en besprak daarbij het Warmteplan voor Amstelkwartier. In de plannen wordt het nu nog aangesloten op het bestaande en hoog temperatuur warmtenet. Als dat door gaat een gemiste kans en reden voor Groenlinks en Partij voor de Dieren om vragen te stellen over o.a. berekening van de epc en efficientie van het warmtenet. Daar had de wethouder geen antwoord op en het voorstel is daarom doorgeschoven naar de volgende vergadering waarbij antwoord gegeven wordt op de gestelde vragen.

De vergadering is in zijn geheel terug te zien en luisteren. Vanaf 4 uur en 17 minuten gaat het over het Amstelkwartier en duurt ongeveer 5 minuten:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346644/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2020-09-2017
25-sep-2017 10:48

Frank Boon


De term "open netten" duikt regelmatig op en is zoals de term doet vermoeden de tegenhanger van een gesloten net. Maar wat precies een open net is, is niet voor iedereen hetzelfde aangezien er verschillende interpretaties mogelijk zijn.

Open kan betekenen dat iedereen vrij is zich aan te sluiten, een soort open lidmaatschap. Op warmteiscool.nl betekent open net bijvoorbeeld dat er verschillende aanbieders kunnen worden aangesloten. Een stap verder betekent een open net dat mensen of organisaties die erop zijn aangesloten niet enkel afnemen maar ook in de gelegenheid zijn warmte terug te leveren, net zoals dat ook mogelijk is op het elektriciteitsnet.

Zijn er nog andere interpretaties van een open net? En welke vorm heeft jouw voorkeur?
29-sep-2017 16:05

Frank Boon


Onze wethouder Choho van Duurzaamheid was te gast bij het programma Park Politiek van AT5, waar hij toelichting geeft op de plannen om Amsterdam in 2050 aardgasloos te krijgen. Als concreet wapenfeit laat hij weten dat er voor het einde van het jaar 10.000 (corporatie)woningen zijn "aangewezen" waar mee gestart gaat worden:

www.at5.nl/video/149250
2-okt-2017 10:41

Frank Boon


Afgelopen woensdag (18-10-2017) stond het warmteplan voor Amstelkwartier weer op de agenda van de raadscommissie ruimtelijke ordening.
Na vragen van raadsleden van Groenlinks, D66 en PvdD bleek dat voor het warmteplan, dat is opgesteld in 2011 voor dit gebied, een concessie is afgegeven aan NUON onder de voorwaarde dat de raad hier in de toekomst nog mee moet instemmen.
Dit betekent dat het "verspillen" van hoge temperatuur (rest)warmte voor de nieuwe woningen die hier gaan komen nog niet definitief is. En de mogelijkheid nog bestaat om met een duurzaam alternatief te komen met bijvoorbeeld lage temperatuur warmte (van de WKO van Waternet of wellicht uit de Amstel). Waarbij, zoals D66 voorstelde, de toekomstige bewoners eigenaar kunnen zijn van de warmtevoorziening voor hun wijk.

Wordt vervolgd!

De raadsvergadering is terug te kijken en luisten via onderstaande link (vanaf 2 uur en 31 minuten):

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346659/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2018-10-2017
20-okt-2017 17:26
3 reacties

Marinus Knulst

Ik doe ook mee
7-sep-2017 21:46

Frank Boon

Gemeente Amsterdam heeft open data over energie uit bodem en water, voor wie alvast een inventarisatie wil maken van mogelijkheden voor WKO of wellicht warmte uit riool: 

https://maps.amsterdam.nl/energie_bodemwater/?LANG=nl

11-sep-2017 17:12

Thijs Haverkamp

Een mooie overwinning voor duurzame warmteoplossingen gisteren! 6 moties over duurzame warmte unaniem door de raad aangenomen. Wat denken jullie?

Allen unaniem aangenomen door de raad. Volgens mij wat betreft Amsterkwartier én op lange termijn een aantal mooie overwinningen!


https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5877218/1/motie_AZ
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5877230/1/motie_BA
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5877286/1/motie_BB
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5877301/1/motie_BD
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5877326/1/motie_BE
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5877397/1/motie_BC
10-nov-2017 10:33