Nieuw bericht

Gemengde VvE - online enquête

geplaatst op 19 maart 2020, 11:19 uur, door Maxje van der Heijden

[EERSTE IN REEKS]

De komende tijd zullen fysieke bijeenkomsten tussen koplopers helaas niet meer mogelijk zijn. Toch willen we graag informatie en ervaringen met elkaar blijven delen. Daarom zullen we de komende weken online proberen koplopers te ondersteunen. Want de energietransitie gaat gewoon door! 

De kopgroep gemengde VvE’s bespreekt en ondersteunt specifieke barrières en kansen van de energietransitie voor VvE’s waarin verhuurders en particuliere wooneigenaren verenigd zijn. De eerste bijeenkomst vond plaats op 29 januari. Hieruit kwamen diverse thema’s naar voren die we de aankomende periode willen bespreken en wie weet oplossen. Voor het verslag zie: https://02025.nl/bericht/42465/gemengde-vve-s--de-hobbelige-weg-naar-duurzame-woningen

Voor de kopgroep ‘gemengde VvE’s stond deze week een bijeenkomst op de agenda. Hierin zouden we met elkaar bespreken welke bezwaren tegen verduurzaming men vaak hoort. Met deze input konden we dan vervolgens aan de slag gaan met het maken van een overtuigkit . Hierin staat of bezwaren valide zijn of volslagen onzin en wat een zinnig tegenargument kan zijn. Met deze overtuigkit kunnen bewoners in gemengde VvE’s beter het gesprek aangaan met elkaar en woningcorporaties. 

Ter vervanging hebben we een online enquête ontworpen. Hierin vragen we bewoners van gemengde VvE’s wat de meest gehoorde bezwaren zijn. In deze enquête ligt een focus op woningcorporaties. In volgende enquêtes zal er een andere focus liggen. 

Ben jij bewoner van een gemengde VvE? Dan zouden we je heel dankbaar zijn als je onderstaande enquête zou invullen. Het maakt niet uit als je niet bij eerdere bijeenkomsten bent geweest. Hij mag zeker ook gedeeld worden!

Klik hier om hem in te vullen: http://www.quiz-maker.com/QXDGEUJ

Bedankt voor je bijdrage!

Foto