background

Wat is het fonds

Tekst is nog onderdeel van het proces tot perfectie. Op 30 januari 2023 staat hier de definitieve versie. 

Wat is het Amsterdams Energiekoplopers Fonds

Een laagdrempelig fonds voor initiatiefnemers in Amsterdam die samen aan minder of schone energie werken. Het is aanvullend aan alle bestaande regelingen voor ondersteuning van initiatieven van overheid en organisaties. 

Koplopers organiseren geld, kennis en netwerk voor nieuwe initiatiefnemers

Er is behoefte om met spoed op minder en schone energie over te gaan: Oekraïne, onafhankelijkheid, een hoge energierekening en oh ja, het klimaat. Gelukkig gebruiken al vele koplopers schone of minder energie in hun gebouw of gebied. Zij baanden de paden voor volgers. Deze nieuwe initiatiefnemers hebben middelen nodig als kennis, netwerk en geld.

Er is geld genoeg beschikbaar. Toch ervaren initiatiefnemers dat het soms moeilijk is om dat ook daadwerkelijk op de rekening te krijgen. En soms is het geld geoormerkt voor spullen en niet voor uren. Ook is er competitie tussen aanvragers ('wie wint') en kost het aanvragen veel werk. 

Om te zorgen dat de drempel laag is èn dat geld gekoppeld wordt aan kennis en netwerk heeft het consortium 02025 besloten een bijzonder fonds op te richten, het Energiekoplopers Fonds: geld, kennis en netwerk worden georganiseerd door een bestaande kring van koplopers, ondersteund door vele andere partijen.

Doelstelling 

Het Energiekoplopers Fonds zorgt dat meer initiatiefnemers aan de slag kunnen met schone of minder energie op een manier waarop steeds meer mensen betrokken worden. Het is voor mensen die zich samen inzetten, als bewoners en/of als organisaties. 

Het gaat om een groep mensen die in de beginfase zijn van een project. Zij willen hun gebied of gebouw, waar meerdere eenheden in gevestigd zijn, op schonere of minder energie. Het initiatief moet ook gericht zijn op kennisoverdracht zodat anderen de geleerde lessen kunnen overnemen. 

Het draagt bij aan het zelforganiserend vermogen van koplopers in Amsterdam.

Meer diversiteit in initiatiefnemers in Amsterdam staat centraal. De uiteindelijke groep vormt een goede afspiegeling van de Amsterdamse samenleving: qua leeftijd, cultuur, stadsdelen en de hoogte van het besteedbaar budget van de doelgroep van het initiatief. De impact op de samenleving die een initiatief maakt is belangrijk. 

Wat zit er in het fonds? 
In totaal zit er €28.000 ex BTW in het fonds. 

Hoe kan je je aanmelden

Je kan je aanmelden via het onderstaande aanmeldformulier tussen 1 februari (vanaf 10:00) en 28 februari 2023 (tot en met 24:00).

Er is elk moment bekend hoeveel middelen er in het fonds zitten, hoeveel middelen er al aangevraagd zijn en wat al is toegekend aan wie. Zie het overzicht onderaan deze pagina. 

Hoe gaat de toekenning?
Uniek aan dit fonds is dat koplopers het geld toekennen. Het proces wordt gefaciliteerd door de koplopers die uit hun midden een Toekennersteam vormen die lid worden van de Fondsactiviteit van Oranje Energie, de organisatie achter het platform 02025. Door de zeggenschap over deze gelden bij koplopers zelf te leggen, is er vertrouwen, flexibiliteit, kennisdeling, snelheid, gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid. 

Uiterlijk 15 maart 2023 is de definitieve uitslag. 16 maart wordt het toegekende geld voor de helft of helemaal gestort.

Wie beslist over de toekenning en hoe gaat dat?
Alle bij 02025 bekende koplopers (lijst is op te vragen) waar het emailadres van bekend is konden zich aanmelden voor het Toekennersteam. Dat bestaat nu uit 8 mensen. Zij delen -met alle andere koplopers en het faciliterende netwerk- hun kennis en netwerk met de nieuwe initiatieven. 

Toekenning verloopt via een democratisch proces van dit Toekennersteam en een onafhankelijke toezichthouder van dit proces. Deze toezichthouder is de enige niet koploper. Voormalig minister Jacqueline Cramer heeft zich hiervoor beschikbaar gesteld. Pauline Westendorp is de secretaris. 

 

Planning:

Vanaf 1 februari en vòòr 28 februari 24:00 kunnen koplopers het aanmeldformulier indienen.

De datum (mits in februari 2023) van aanvraag is niet van belang, elke aanvraag wordt gelijk behandeld. 

 

Meer informatie:

Vragen die je stelt aan pauline@02025.nl worden beantwoord en op de site 02025.nl/koplopersfonds gezet (anoniem).

Precies op deze plek staat vanaf  1 februari 10:00 het aanmeldformulier. 

Daarin wordt opgenomen: 

 • Naam (en indien van toepassing organisatienaam), adres, emailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer van de aanvragende persoon of organisatie. 
 • Ja, ik ben akkoord met deze randvoorwaarden:
  - Dit fonds is alleen voor Amsterdamse initiatieven
  - 02025-Oranje Energie mag mijn voornaam, onze projectnaam en de hoogte van het aangevraagde en toegekende bedrag delen via diverse communicatiekanalen.
  - Ik leg uit wat wij met het geld hebben gedaan binnen 6 maanden na toekenning, om onze lessen te delen met anderen
  - Het is de eerste keer dat dit fonds opent. Als er iets over het hoofd gezien is in de voorbereiding, behoudt Oranje Energie-02025 zich het recht voor om de regeling aan te passen.
 • Nodig:
  - Ik vraag een bedrag aan van €500 of minder voor een snelle actie om ons initiatief te starten, namelijk €… 
  - Ik vraag €2500 aan om een goed plan te maken voor ons initiatief
  - Ik vraag alleen netwerk en kennis aan: dit wil ik graag weten: ………
 • Ik maak 1 eurocent over naar Oranje Energie*1 - vanaf mijn rekening van een Nederlandse bank. 
 • Hoe gebruik je het geld om een stap verder te komen met jullie idee of plan (richtlijn: 200 woorden) en impact te maken? 
 • Naam en doel van het initiatief
 • Omschrijving van de doelgroep van het initiatief (vertel iets over stadsdeel, cultuur, leeftijd, besteedbaar budget)
 • Inschatting van het potentiële aantal deelnemers aan het project in dit gebied
 • Beschrijving van het gebied en de locatie
  • Bij de aanvraag van €2500: een korte begroting volgens een format [link]

Wat is het status van het fonds

Status 24 januari 2023: 

Het fonds is nog niet geopend, het is open van 1 tot 28 februari 2023.

 

Middelen:

Totaal €28.000 ex BTW waarvan €8.000 voor bedragen tot €500 en €20.000 voor bedragen van €2500. 

 

Aangevraagd:

Bedrag tot maximaal €500 = 0

Bedrag van €2500 =0

Al aangevraagd: totaal €0.

 

Toegekend:

Totaal €0.

De volgende toekenning is bekend op 15 maart 2023.

Nieuws over het fonds