background

Nieuws!

Woensdag 15 maart 2023 om 11:00 was de bekendmaking van de gelden van het Energiekoplopers Fonds. Het is terug te kijken via de Zoom uitzending in deze link https://02025.nl/message/75458/amsterdamse-energiekoplopers-krijgen-ruim-baan .

Het Energiekoplopers Fonds is een initiatief van 02025, waarbij €28.000 beschikbaar is gesteld om energie initiatieven te ondersteunen met geld, kennis en netwerk. We hebben in slechts één maand tijd maar liefst 34 uiteenlopende plannen ontvangen, verspreid over de hele stad, met een totale waarde van meer dan €59.000. 

Tijdens de persconferentie werden de geselecteerde initiatieven gepresenteerd. Ook werd de unieke constructie van dit Fonds toegelicht: een samenwerking tussen overheid, bedrijven en bewoners in een 'common' gebied. Op deze 'vluchtheuvel' tussen het geweld van cijfers en apparaten maken we met een aantal mensen een veilige gezamenlijke ruimte, waar gewerkt wordt aan ons gemeenschappelijke doel. Hier staat geen politiek, financieel of ander doel in onze 'achtertuinen' centraal! We komen samen rond het doel Amsterdam Koploper Schone Energie in 2025. 

De uitslag van Energiekoplopers Fonds februari 2023 staat hieronder. Wil je meedenken over de volgende ronde? Vul het in bij de enquete https://02025.nl/message/75584/tips-gevraagd-voor-energiekoplopers-fonds-2023. 

Toekenningen 15 maart 2023 in de categorie bedragen tot € 500

Martin Jas-Mogling - €440 - Zuidoost
Een informatie-avond organiseren voor de 1200 eigenaar-bewoners van wijk Gein3 over de mogelijkheden en ideeën voor een collectieve energie-oplossing.

Huibert Spoorenberg - €499 - Oost
Om achter ons gasverbruik in onze woongroep te komen willen wij 5 gas(tussen)meters plaatsen. Om uiteindelijk tot een plan te komen naar een gasloze installatie.

Ellen Stoevelaar - buurtwerker DOCK -  €500 - Noord West
Doel is om bewoners uit onze sociaal arme wijk Tuindorp Oostzaan samen te krijgen met een ludieke actie omtrent energie.

Hemsterhuisbuurt - David - €500 - Nieuw-West
Voor publiciteit rondom haalbaarheid 800 aardgasvrije woningen in Hemsterhuisbuurt: printen huis-aan-huis-folders en kosten website.

Carine Brouwers - €500 - Oost
Ons uiteindelijke doel is van het gas af te kunnen met pakhuizen. We gaan een krant maken en een informatiemarkt organiseren op de kade, met een hapje en een drankje.

M J Goossens - €500 - Nieuw-West
Zoveel mogelijk bewoners van onze wijk in Nieuw Sloten te informeren in 3 informatieavonden en warmtescans maken.

Marijke Schekkerman - Jozefschool Weesp - Green energy kids - €500 - Weesp
Energie en geld besparen op school. Bewustwording energie besparing bij ouders en kinderen. Gezinnen van onze school in armoede ondersteunen

Paul de Vos - Weesp Duurzaam - €500 - Weesp
Concrete mogelijkheden vinden voor een zonnecarport/e-distributiehub, waarmee elektrische distributie wordt gestimuleerd

Tim Bulters - Zon op Kattenburg - €500 - Centrum
Communicatie naar buren om 9 grote daken van appartementencomplexen vol te leggen met zonnepanelen. Dit gaat om in totaal ongeveer 2000 panelen.

Marja Kaag - € 500 - Oost
Alle daken in de architectenbuurt vol zonnepanelen

SI Consol - €500 - Zuidoost
Een centrum voor baancreatie voor de west Afrikaanse gemeenschap opzetten, waarin in het eerste jaar 20 mensen kunnen starten met een zonnepaneleninstallatie opleiding, en ook (technisch) taalonderwijs


Toekenningen op 15 maart 2023 in de categorie tot €2500

Dymphna Snijders Blok - VvE Buitendok - €2.285 - Noord
Onze Vve bestaat uit 110 particuliere eigenaren en 84 huurwoningen van Eigen Haard met 7 grote platte daken. Geld voor expertise en communicatie

Camiel Verberne - €2.300 - Noord, West, Nieuw-West, Zuidoost, Oost
opzetten en inrichten van cooperatie en een overleg- en communicatievehikel ten behoeve van wind op zee en systeemintegratie

Ronald van Oijen - Woonbootvereniging Amsterdam - €2.329 - Noord, Centrum, West, Nieuw-West, Zuid, Oost
De 2900 woonboot bewoners van Amsterdam laten helpen door coaches bij het verduurzamen met een warmtecamera, thermometers en een cursus.

Dennie Armelita - €2.415 - Zuidoost
Duurzame stroomvoorziening voor sportcontainers in Zuidoost: tweedehands zonnepanelen een omvormer en accupakketten.

AnneMarie Tiebosch - stichting Shain Foundation - €2.500 - Zuid-oost
We wonen in onvoldoende geïsoleerde sociale huurwoningen in de Bijlmerflats Florijn en Daalwijk. Inrichten Gasloze buurtkeuken. Boodschappen voor buurttafels en informatie.

Buurthuis van der Pek - €2.500 - Noord
Isolatiemateriaal huishoudens te verdelen in 5 bijeenkomsten op weg naar de Winter. Ontbijt, lunch en maaltijden met wisselende energiegesprekken.

Warme Reus - Energiecooperatie Westelijke Eilanden - €2.500 - Centrum
huurders als eigenaren maar ook bedrijven van de Westelijke Eilanden willen een eigen, betaalbare, fossielvrije en duurzame warmtevoorziening voor 1800 huishoudens en bedrijven

J C Hamstra - Weesp Eco Energie - Fix Brigade - Weesp Duurzaam - €2.500 - Weesp
We vragen deze subsidie aan om ons voor te bereiden op FIXen bij 100 woningen, samen met Ymere, Versa Welzijn en Fixbrigade

Koelkelder - Cascoland - €2.500 - Nieuw-West
Kosten voor koeling van CascoConserven beperken door energie neutrale koeling door het installeren van een ondergrondse Koelkelder in de Fruittuin.

Wij feliciteren allen van harte met hun welverdiende toekenning van het Energiekoplopers Fonds! Omdat we nu nog maar €732 in kas hebben, zijn we hard op zoek naar nieuwe middelen om een nieuwe ronde te starten. Ook voor de 14 initiatieven die er nu net niet bij konden.
Daar zijn verschillende goede aanknopingspunten voor. We mikken op 3 à 4 keer per jaar een ronde. 

Wat is het status van het fonds

Status 5 maart: het Energiekoplopers Fonds - februari 2023 - is gesloten. Tot 28 februari 23:59 uur kon je je initiatief indienen. 

Middelen:
Totaal €28.000 (waarvan €8.000 voor bedragen tot €500 en €20.000 voor bedragen van €2500). 

Aantal aanvragen:
Er zijn 34 aanvragen binnen. Drie aanvragers uit Centrum, vier uit Noord, vijf uit Nieuw-West, zes uit Zuidoost, zes uit Oost, drie uit Weesp, twee uit Zuid en vijf aanvragen gaan over 'meerdere stadsdelen tegelijk'. 

Aangevraagde bedragen (tot in detail uitgerekend):
Bedrag tot €500 = 12 maal aangevraagd (€5.689)
Bedrag tot €2500 =22 maal aangevraagd (€54.209)
Totaal aangevraagd bedrag: €59.898

Toegekend:
Totaal €27.268. Bekend gemaakt op 15 maart 2023. 

Vervolg:
Het goede nieuws, voor mensen wiens project nog net niet rijp genoeg was voor deze aanvraag, en voor de mensen die dit nu pas lezen: er lijken genoeg financiële toezeggingen van partners en fans geweest dat we voorzichtig kunnen aankondigen dat we in de zomer een (minstens hele kleine) nieuwe ronde kunnen starten. Dus blijf de site 02025.nl en de nieuwsbrief volgen!    

 

Wat is het fonds

Wat is het Amsterdams Energiekoplopers Fonds
Een fonds, speciaal voor Amsterdammers (nu nog vanaf 18 jaar, later misschien ook jonger) die samenwerken als bewoners of organisaties om minder energie te gebruiken of schone energie op te wekken.
Aanvullend aan vele andere fondsen van overheid en ondernemers besloot 02025 -het platform van energiekoplopers- om een zo laagdrempelig mogelijk fonds op te richten waar we als koplopers samen over beslissen. 

Doel
Door middel van dit fonds kunnen wij jullie schone energie idee of plan ondersteunen met geld, kennis en het netwerk van faciliterende organisaties. Hierdoor kunnen jullie met jullie initiatief een volgende stap zetten. 

Jullie idee of plan
- Draagt bij aan het het besparen van energie of het opwekken van schone energie 
- Komt ten goede aan een 'gebied' in Amsterdam; een buurt, wijk, bedrijventerrein, gemeenschap, Vereniging van Eigenaren, etcetera. Initiatieven die alleen gericht zijn op mensen 'achter je eigen voordeur', komen niet in aanmerking. Een initiatief bestaat uit meer dan één huishouden of organisatie.

Wat zit er in het fonds?
Er zat €28.000 in het fonds. Daarvan is op 16 maart €27.268 gestort aan 20 initiatieven. Saldo nu: €732.

Hoe kan je je aanmelden

Hoe meld ik me aan voor het fonds?

Je kunt je niet meer aanmelden. Dit kon tussen 1 februari (vanaf 10:00) en 28 februari 2023 (tot en met 23:59).

De aanvraag ging in twee delen: een online Aanmeldformulier met daarin een link naar de Bijlage bij Aanvraagformulier (een Wordbestand).

Voor vragen stuur een e-mail naar rosa@02025.nl.