Bericht

Verslag Energieontbijt #136 : Gebiedscoöperatie

Geplaatst op 10 oktober 2020, 13:22 uur

Ondanks het slechte weer toch een mooie en gevarieerde opkomst bij het online Energieontbijt met thema Gebiedscoöperaties ! Je kan het ook rustig nog eens nakijken in het videoverslag of nalezen in de presentaties als je er niet bij kon zijn.   

Samenwerking in de buurt leeft bij veel bewoners en organisaties. Een gebiedscoöperatie is een sleutel voor samenwerking tussen bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in een buurt. Zij weten wat er speelt, kennen de cultuur, hebben specifieke vraagstukken en kunnen ook samen aan oplossingen werken. Dit kan zijn voor duurzaamheid breed (energie, opleiding, milieu, geluid, voedsel, werkgelegenheid, betaalbare woningen, etc.). 

Vanuit dit oogpunt begonnen we het Energieontbijt vanuit het Olympisch Stadion met Carla de Groot, directeur van het Olympisch Stadion. Zij schetste in vogelvlucht de historie en ontwikkeling van het stadion en de relatie tussen het stadion en de buurt. In 1928 stond het stadion nog tussen de weilanden, maar inmiddels “heeft de stad het stadion omarmd”, zoals Carla het mooi uitdrukte. En zij zet de deuren van het stadion open voor de stad, door met en voor buurtgenoten initiatieven te ontplooien tegen eenzaamheid en, uiteraard, gericht op sport. Het stadion als locatie in en van de buurt tegen de achtergrond van de historische olympische gedachte die tot doel heeft het verbinden van landen (sporters) vertaalt zij naar de toekomstige visie om als buurtgenoot onderdeel te kunnen zijn van diverse coöperaties. Wat een inspirerende locatie!

Vanuit de Stadionbuurt is Pauline Westendorp, oa 02025 & energiecommissaris van postcode 1076. Zij benadrukte vooral een aantal sociale aspecten uit de huidige Corona-situatie: de oplopende werkloosheid en de samenwerking met veel lokale partijen en (sociale) netwerken die nodig is om weer werkgelegenheid  te creëren. In en voor de buurt. In haar buurt zijn door de bewoners een aantal concrete vragen geïnventariseerd die een gebiedscoöperatie verder op weg kan helpen, zoals: kunnen we een gebiedsenergieplan maken voor onze buurt? Hoe realiseren we betaalbaar wonen? Kunnen we gezamenlijk (bestaand) vastgoed aankopen en beheren met een coöperatie? Dit soort vraagstukken kun je als buurtcoöperatie oppakken, en is voor veel buurtgenoten een reden om zich aan te sluiten bij gebiedscoöperatie Stadionbuurt 

Als één van de lokale voorbeeld projecten richt Ronald van Oijen zich met Schinkelwarmte op 3 projecten. het eerste is een onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aantal verschillende bronnen uit o.a. twee datacenters in de buurt. Tweede is gericht op de woonboten in de Schinkel en Stadionbuurt: hiervoor wordt een mogelijkheid voor verwarmen met  aquathermie onderzocht. Als derde is hij nog bezig met een onderzoek naar de verduurzaming van een complex in de Stadionbuurt, dat via een gezamenlijke voorziening gevoed met zonnepanelen en warmtepomp over kan op schone energie. Ook hier is een buurtcoöperatie ondersteunend zijn aan het oppakken van dit soort projecten.

Hoe bereik je dan jouw buren, hoe meld je nieuws, hoe informeer je elkaar en nog veel belangrijker, wie ben en ken jij in de buurt?  Linda Vosjan, oprichter van o.a. Hallo IJburg (en ook bekend van de 02025 socials & nieuwsbrieven) gaf aan de hand van live demonstratie op het online platform  HalloIJburg.nl een rondtoer door deze website. Ze liet zien hoe je een gebiedscoöperatie digitaal kan ondersteunen en versterken.Hallo IJburg (en ook 02025) maakt gebruik van een gespecialiseerde website, speciaal voor dit soort platforms: gebiedonline. Lees hier hoe je lid kan worden en wat dit digitale platform voor jouw coöperatie (in oprichting?) kan betekenen.

Last but not least presenteerde we een van de officiële  Gebiedscoöperatie in Zuid Oost : de Groene Hub

Peter Hoogendijk, gaf met zijn presentatie aan dat een gebiedscoöperatie meer is dan alleen één ding goed doen.  Bij de Groene Hub hebben ze het Donut economisch/sociaal model in een eigen “Pizza van Anne” (Anne Stijkel, oprichter van de Groene Hub, Cocratos en ook veel andere duurzame initiatieven)  gegoten.  Via een mix van Democratische- , Energie- en Sociale- transitieprojecten worden praktische Donut Deals gerealiseerd. Voorbeelden: isolerende gordijnen maken, inzameling GFE om groen gas te maken, en een Quick Fix brigade om energiearmoede te bestrijden. Ook wordt vanuit de Energiecoöperatie de laatste hand gelegd aan een M.O.O.I-subsidieaanvraag (MOOI staat voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie). “Vooral aanpakken”, is hun motto. Daarom komt er binnenkort een biovergister die ze voor de buurt willen inzetten om huis- en zwerfvuil om te zetten in gas. Kijk maar naar hun filmpje van de biovergister. Goed bezig in Zuid Oost!  


Het volgende ontbijt, als de Covid maatregelen niet veranderen, zal waarschijnlijk weer online plaatsvinden. Save the date 12 November voor het nieuwe ontbijt. Hou onze nieuwsbrief, socials en activiteiten op site in de gaten voor het programma, aanmelden, login en verder details.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief of maak hier je eigen profiel aan zodat je anderen kunt vinden en gevonden worden! Samen aan de slag!


Deel dit: