Bericht

De aanhouder wint bij renovatie Haarlemmerpoort

Geplaatst op 14 december 2021, 09:28 uur
Illustration

Na een jarenlange strijd is Guido Egas terug in zijn huurwoning in de Haarlemmerpoort. Hij kwam oorspronkelijk in 2005 op de begane grond van het gebouw wonen, dankzij zijn wachttijd op WoningNet. Al snel bleek echter dat het onderhoud veel te wensen overliet. Er volgde een jarenlange discussie over de toekomst van het monument, wat leidde tot een weldoordacht projectplan in 2013. Toen doken er financiële problemen op, ging het pand over naar een andere eigenaar en kwam er een ander plan. Guido moest naar de rechter om de afgesproken terugkeer af te dwingen. Inmiddels is de ingrijpende renovatie achter de rug. Er zijn nu acht vrije sectorwoningen, drie onzelfstandige wooneenheden en één sociale huurwoning, waar Guido nu woont.

Voormalig kraakpand
In de jaren 70 en 80 werden veel leegstaande gebouwen in de stad gekraakt. Ook toen heerste grote woningnood en het kraken van gebouwen werd gedoogd, zolang de eigenaar geen serieuze plannen had. Zo werd in 1978 ook de Haarlemmerpoort gekraakt. Om het pand bewoonbaar te maken voerden de krakers zelf verbouwingen uit, zodat er 20 mensen konden wonen. Zo bleef het monumentale pand behouden voor de stad. Na overleg met de gemeente volgde een renovatie en kregen de krakers huurcontracten. Sinds die tijd woonden er ongeveer 20 bewoners.

Slecht onderhoud
Helaas bleef noodzakelijk onderhoud uit en de staat van het gebouw en de woningen verslechterde. In 2004 nam Ymere het beheer van de  gemeente over. De corporatie vond het onderhoud van het bijzondere gebouw echter te kostbaar en stuurde aan op het vertrek van de bewoners. Guido nam het initiatief om met de bewoners een bewonerscommissie op te richten en werd zelf voorzitter. Het overleg met Ymere verliep moeizaam, maar uiteindelijk kwam er een renovatieplan tot stand met bedrijfsruimtes op de begane grond en zes woningen erboven. Vrijwel alle bewoners konden na de renovatie terugkeren naar die nieuwe woningen.

Lees verder op onze site.

Deel dit: