Bericht

Opdrachtgevers 02025 kregen jaarlijkse energieupdate van Energiecommissaris

Geplaatst op 1 november 2022, 10:29 uur
Illustration

Update van Energiecommissaris van Amsterdam
Vorige week was het weer de verjaardag van de stad. Op deze dag brengen de energiecommissarissen van Amsterdam een bericht hoe het staat met de energie van de stad, die nu dus 747 jaar bestaat. Over drie jaar is het zover. Dan bestaan we 750 jaar. Wat ons betreft zijn we dan 0 in 2025. Ambitieus. “Ja, maar wat als alles lukt?”.

De cijfers staan hieronder in een document. Kort samengevat we hebben 8% schone energie in de stad. Dat is 1,3 miljard kWh per jaar. 0,2 miljard hiervan komt uit ruim 500.000 zonnepanelen en een kleine 40 molens. En 1,1 miljard uit biomassa en afval.
Er staan 341 koplopers op een lijst die warmte en elektriciteit opwekken, energie besparen en opslaan. Er zijn 14 hubs. Er is structureel 7% aardgas bespaard in 2022. Er staan 75 energiecommissarissen op de kaart.
Dit hebben we aan onze jonge opdrachtgevers gepresenteerd op 27 oktober: in dit geval Sarah, Benjamin en Gijs. Aangeboden door Pauline Westendorp en Raphael Janskowski.  Dit was aansluitend aan de 4 workshops van leden van het actienetwerk 15% gasterug waarin tegen de 200 mensen alles leerden over 15 maatregelen om dit jaar nog 15% gas te besparen.

Toekomst
En een blik op de toekomst. We werken aan een route naar zichtbare plekken, ook wel hubs genoemd, waar iedereen die de weg zoekt energiecommissarissen, koplopers en energiecoöperaties kan vinden. Opdat er perspectief geboden kan worden op een schone toekomst. Wil je een 02025 hub zijn? Laat het weten aan john@02025.nl! 

Vanaf zaterdag 5 november 2022 om 17:00 is bijvoorbeeld de hub in het Olympisch Stadion de komende winter enkele uren per week open voor radicale actie. We zullen deze uren aankondigen via een bericht ism de Provincie Noord Holland, klimaatburgemeesters van Gideon en de Klimaatweet. De persuitnodiging gaat woensdag de deur uit.

NU

En nog belangrijker dan vorige week en de toekomst is het nu. Hoe krijgen we de schrijnende situaties rondom energie deze winter nog opgelost. Hoeveel tienduizenden het er zijn in onze Metropoolregio is niet helemaal duidelijk, maar met zijn er veel: hoge energierekening, laag besteedbaar inkomen, een lek huis (lek = lage energie kwaliteit). En het schrijnendste is misschien nog wel: deze mensen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen.
En dat kunnen we nu veranderen. Maak een praatje met je buren die een, twee of meerdere kenmerken van armoede hebben. En drink gewoon een kop koffie, vraag wat je kan doen. En doe dat ook.

Hulp

En dan de hulp die er al is voor ons als netwerk van netwerken:
-    Je kan geregeld inspreken bij de gemeente raadscommissie duurzaamheid met een dringende vraag. Dat deed ik vorige week donderdag: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/1037206 minuut 26, in minuut 31. En de paar minuten daarna bij de rondvraag. Er is hulp toegezegd door de wethouder aan koplopers. Ook wordt er een technische sessie met coöperaties georganiseerd. Luister ‘t even terug.
-    De LSA en HIER hebben 122 projecten gevonden die in hun buurt aan de slag willen en geld aangevraagd hebben voor maatregelen https://02025.nl/message/71245/het-buurtbespaarbudget--dien-je-plan-in-voor-9-oktober-  zie de reacties onder dat bericht.
-    15 november as opent de Kansen voor West. Een waarschuwing vooraf: EU subsidie is een enorm gedoe. Het maximale subsidiebedrag per project is € 1.000.000 en het minimale bedrag aan subsidiabele kosten per project bedraagt € 200.000. De Kansen voor West-bijdrage bedraagt maximaal 40% van de in aanmerking komende subsidiabele kosten. Dus 60% moet je elders vandaan halen! De afhandeling van aanvragen zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. https://kvw3.kansenvoorwest.nl/openstellingen/beschikbare-budgetten/amsterdam-europa-dichter-bij-de-burgers-transities-gti-gebieden-en-benutten-arbeidspotentieel-vanaf-15-11-/   
-    Er is ISDE subsidie, er zijn gratis energiecoaches in de hele stad en enkele buurgemeentes, er zijn in sommige stadsdelen gratis fixbrigades. Er komt een subsidie aan in elk stadsdeel die energiearmoede maatregelen kan vergoeden, die maatregelen moeten voor maart 2023 zijn genomen.
-    Ruurd Priester schreef een prachtboek met mooi beelden: https://ruurdpriester.nl  Ontwerpen voor leven. Over groene bolletjes in organisaties die samen met andere groene bolletjes een netwerk vormen en doen!
-    Ambtenaren schrijven brandbrief, etc etc. De lijst met koplopers die naar een nieuwe fase overgingen is weer updated, etc. 


Kortom, er gebeurt heel heel veel nu, opdat we zoveel mogelijk schrijnende gevallen in de toekomst kunnen voorkomen. We hebben een prachtig netwerk van duizenden groene bolletjes zoals Ruurd dat beschrijft. Dank, namens de Energiecommissarissen van Amsterdam.

Deel dit:
1 reactie

Pauline Westendorp

https://twitter.com/AJJJanssen/status/1585727411081068545 prachtige beelden van de workshops, dank Fons van de EU!
di 1 november 2022 10:41
Wil je reageren? Meld je dan aan.